USA! HVORHEN?

Dato/klokkeslæt

26/02/2024
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Nørrealle 4B, Ebeltoft


Holdnummer: 1106
Datoer: 2 mandag tilbage: 26/2, 11/3
Pris:
2 forelæsninger: 250 kr.     1 forelæsning: 125 kr.
Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Hans Jesper Højlund, tlf. 5187 1580
Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere


Billederne fra stormen på Kongressen 6. januar 2021 sidder endnu på nethinden. Punktummet for Trumps tid ved roret var dramatisk og blev et billede på splittelsen i det amerikanske samfund. Og udfordringerne har stået i kø for præsident Biden.
Spørgsmålene om situationen i USA er mange og komplicerede.

Vi har derfor inviteret USA-forskere på besøg, for at de kan give deres bud på situationen nu, og hvad der kan komme til at ske.


ER FORFATNING OG DEMOKRATI UNDER ANGREB I USA?

Dato: Mandag 19/2
Underviser: Anne Mørk, ph.d. i amerikanske studier, Syddansk Universitet

En analyse af det amerikanske samfund har aldrig været mere aktuel end netop nu. I dette foredrag diskuteres den krise, som truer det amerikanske demokratis overlevelse, og som er på stemmesedlen, når der er præsidentvalg i november 2024.

Der tages fat i de seneste års udvikling, især stormen på Kongressen i januar 2021 og dens følger, men også hvad dette betyder for USA’s fremtid, uanset om Biden fortsætter, Trump vender tilbage eller en helt tredje person tager magten i Det Hvide Hus.

Vi kigger både på den demokratiske krise i toppen af amerikansk politik, og på hvad den betyder for den almene amerikanske vælger.


PRÆSIDENTVALG I USA MIDT I EN KOLD BORGERKRIG

Dato: Mandag 26/2
Underviser: Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet, ph.d. i amerikanske studier fra University of California, forfatter

2024 kan meget vel blive et skæbneår i amerikansk politik. Op gennem amerikansk historie har USA været betragtet som et særdeles stabilt forfatningsbaseret demokrati. Den opfattelse har gradvist ændret sig de seneste par år. Nok er USA fortsat verdens førende supermagt, og den amerikanske økonomi fortsat et lokomotiv for verdensøkonomien, men på begge politiske fløje kan man nu finde en udbredt opfattelse af, at den politiske polarisering mellem de to store partier – demokrater og republikanere – har nået et niveau, hvor det er sværere for mange at bevare tilliden til demokratiets bærende institutioner. Samtidig vinder konspirationsteorier og autoritære ideer frem i en del af den amerikanske befolkning, hvilket har gjort det endnu sværere at holde sammen på nationen. Nogle taler ligefrem om, at USA befinder sig i en ”kold borgerkrig”.

Mange havde håbet, at feberkurven var knækket efter ”Stormen på Kongressen” den 6. januar 2021. Det skete ikke. Nu ser mange amerikanere i stedet med en blanding af håb og frygt frem mod præsidentvalg og kongresvalg i november 2024. Mange amerikanere udtrykker en længsel efter et mere forsonligt klima – mere ”normale” tilstande – men hvad vil det kræve? I sit foredrag analyserer Niels Bjerre-Poulsen med udgangspunkt i den aktuelle politiske situation i USA nogle af de faktorer, som til mange iagttageres overraskelse har svækket det amerikanske demokrati.


AMERIKANSK UDENRIGSPOLITIK I EN NY VERDENSORDEN

Dato: Mandag 11/3
Underviser: Jakob Sinding Skött, ph.d. og lektor på Nyborg Gymnasium, forfatter til bøger og artikler, og foredragsholder om specielt USA’s udenrigspolitik.

Den amerikanske verdensorden er i opbrud, og det internationale samfund står over for en lang række store udfordringer − lige fra krige og konflikter i Europa, Mellemøsten og Sydøstasien til global ulighed og klimaforandringer. Vi befinder os kort sagt på tærsklen til en ny verdens(u)orden, hvor de udenrigspolitiske valg, som den kommende amerikanske præsident tager, får afgørende betydning for vores fælles fremtid. For selv om USA ikke længere er så altdominerende som i årtierne efter Den Kolde Krigs afslutning, spiller stormagten stadig en fremtrædende hovedrolle på verdensscenen.

Præsidentvalget den 5. november 2024 afgør, hvilken udenrigspolitisk kurs, den amerikanske supertanker slår ind på. Kursændringen kan blive enorm, for valget står mellem en række præsidentkandidater med vidt forskellige visioner for USA’s rolle i verden. I foredraget undersøger Jakob Sinding Skött, hvordan verden er under forandring, og − ikke mindst − hvordan præsidentkandidaterne forholder sig til den post-amerikanske verdens(u)orden.


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementUSA! HVORHEN?

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk