TO STORE SAMFUNDSTÆNKERE

Dato/klokkeslæt

12/12/2022
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1225
NY DATO: FOREDRAGET OM MICHEL FOUCAULT FINDER NU STED 12/12

Pris: 100 kr.
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160
Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser


En ide kan ændre verden. Få derfor indblik i to store samfundstænkeres banebrydende ideer, deres analyser og perspektiver omkring samfundsudviklingen, og få et indblik i hvorfor netop deres tanker har sat et præg på nutiden.


 

PIERRE BOURDIEU

Dato: Mandag 24/10
Underviser: Lisanne Wilken, mag.scient., dr.phil, Institut for Kultur og Samfund, Europastudier, Aarhus Universitet

Pierre Bourdieu (1930-2002) er en af de største franske sociologer, der nogenside har eksisteret. Hans kernebegreber – habitus, felt og kapital – er for længst blevet en selvfølgelig del af fagsproget inden for en lang række forskellige discipliner og her 20 år efter hans død bruger forskere stadig hans metoder og ideer i udforskningen af den sociale verden.

Bourdieu interesser sig især for, hvordan det kan være, at man i vestlige velfærdsstater bliver ved med at skabe og genskabe social ulighed – også selv om man egentlig ønsker at skabe lighed. Han interesserer sig for, hvordan kulturelt forbrug og smag er med til at vedligeholde sociale og økonomiske hierarkier. Og han undersøger, hvordan vi selv er med til at fastholde sociale forskelle. Bourdieu er altid god at tænke med, også selv om man er uenig med ham.

I dette foredrag tager vi en tour de force gennem Bourdieus forfatterskab og diskuterer, hvordan det kan hjælpe os med at forstå sociale forhold i Danmark.


 

MICHEL FOUCAULT

Dato: Mandag 12/12 – NY DATO
Underviser: Jens Erik Kristensen, lic.phil. og lektor i pædagogikkens idehistorie ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet, campus Emdrup i København

Foredraget vil fortælle om den berømte og berygtede franske filosof Michel Foucault (1926-1984) og hans omfattende og historisk stofrige værker.

Vi runder nogle af nøgletemaerne i hans forfatterskab – hans baggrund i Nietzsches filosofi – hans teser om, at menneske og kultur er bestemt ved grænsedragninger og samfundet bestemt ved magtforhold – hans studier af den moderne verdens marginaliserings- og normaliseringsmagter, som de viser sig i moderne institutioner som hospitaler, fængsler, skoler m.v. og dertil hørende videnskaber og professioner – hans studier af disciplin og overvågning af biopolitik og af moderne former for ledelse og selvledelse – samt hans provokerende påpegning af de tætte relationer mellem viden, sandhed og magt, når det kommer til institutioner og professioner, der har med mennesker at gøre. Og vi runder af med at se på nogle af de områder, hvor hans historier og analyser har bevaret og sågar fået fornyet aktualitet (corona-epidemien, den digitale overvågningskapitalisme, identitetspolitik m.v.).

 


Reservering og tilmelding

Tilmeldinger er lukket til denne event. Hvis der er oprettet venteliste, kan du læse om dette i teksten her over.

 


Du er her: ForsideArrangementTO STORE SAMFUNDSTÆNKERE

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk