SENIOR-AKADEMI – GRÆNSELANDET

Dato/klokkeslæt

27/02/2020
10:00 - 12:00

Sted
Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1105
Dato: 4 torsdage: 27/2, 5/3, 19/3, 16/4
Tid: 10.00-12.00 (mødetid senest kl. 9.50)
Pris:
7 forelæsninger: 700 kr         3 forelæsninger: 350 kr.
6 forelæsninger: 650 kr.        2 forelæsninger: 250 kr.
5 forelæsninger: 550 kr.        1 forelæsning:     150 kr.
4 forelæsninger: 450 kr.
Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Begrænset deltagerantal (se under tilmelding): Max 40 deltagere
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833
Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere


For 7. år i træk retter vi blikket mod et bestemt område i Senior-akademiet. 100-års jubilæet for Genforeningen er noget særligt. Det giver os anledning til at se på grænselandet i det hele taget, dets mangfoldighed og egenart, dets dramatiske historie, inspirerende kulturliv og rige natur.


HERFRA HVOR VI STÅR

Dato: Torsdag 16/1
Underviser: Cand.mag. i kunsthistorie, museumsdirektør Dan Mølgaard

Mia Lerssi (2018): Chinese Whispers (Foto: Finn Manford)

Udstillingen “Chinese Whispers”, der netop nu vises på Glasmuseet Ebeltoft, er en del af projektet “Herfra hvor vi står – syv udstillinger om national identitet”.

Efter introduktionen til udstillingen og tankerne bag, kigger vi nærmere på kunsten, der definerer vores fælles forestilling om det at være dansk. Vi er tilbage i Guldalderen, hvor maleriet og dens iscenesættelse af den danske natur anvendes i bestræbelserne på at definere det ægte danske og finde en folkesjæl i et land og hos en befolkning, der på blot 50 år er gået fra at være stor og mægtig til pludselig at være lille og ubetydelig.


BARN AF GRÆNSELANDET

Dato: Torsdag 23/1
Underviser: Hans Jørgen Bonnichsen, BA i kunst- og litteraturhistorie, tidligere operativ chef for PET

Genforeningssten Kolind. Foto: Poul Krogsgård

Som barn af grænselandet vil Hans Jørgen Bonnichsen gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvad det betyder at være en del af to kulturer.

Fortællingen starter i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der blev en del af det stortyske rige. Det medførte, at 5.000 unge sønderjyder mistede livet i 1. verdenskrig i en kamp, der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler.

Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. verdenskrig helede ikke det belastede naboskab. I 1955 blev der åbnet mulighed for fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretal.


VADEHAVET – NATUR I VERDENSKLASSE

Dato: Torsdag 20/2
Underviser: John Frikke, biolog og projektkonsulent ved Nationalpark Vadehavet

Mandø. Foto: John Frikke

Vadehavet er et enestående kystlandskab. Det ligger i læ bag en række beskyttende øer, og det lavvandede havområde er påvirket af et tidevand, som spiller en helt afgørende rolle i forhold til både geologien og biologien i området. Det helt særlige, havskabte landskab og dets enorme biologiske produktion danner rammen om et af verdens vigtigste vådområder, der bl.a. er afgørende for 10-12 millioner trækkende vandfugle, som pendler mellem yngleområder højt mod nord og vinterkvarterer langt mod syd.

John Frikke vil sætte ord og billeder på Vadehavets væsentlige karakterer, ligesom området vil blive præsenteret i form af en rejse på tværs af kystlandskabet. Endvidere sættes der fokus på den øgede opmærksomhed, som Vadehavet har været genstand for igennem de seneste 30-40 år med en række forvaltnings- og beskyttelsesmæssige tiltag.

John er til dagligt ansat som projektkoordinator ved Nationalpark Vadehavet, og har gennem mere end tre årtier været beskæftiget med Vadehavet og i særdeleshed dets rige fugleliv.


SLESVIG – FRA REGION TIL NATIONALT STRIDSÆBLE

Dato: Torsdag 27/2
Underviser: Martin Klatt, lektor, Center for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet

Hertugdømmet Slesvig 1650

Hertugdømmet Slesvig var indtil 1864 et dansk len. Dvs. at det var en del af Det danske Rige, men administrativt adskilt fra kongeriget med en tysksproget forvaltning. Det var en region, hvor kulturmødet mellem dansk og tysk fremmede økonomien, men også åndslivet. F.eks. kom den lutherske reformation til Danmark gennem Slesvig. I 1800-tallet kom regionen i klemme mellem en dansk nationalbevægelse, der ønskede en dansk nationalstat frem for den dansk-tysk-norske helstat, og en slesvig-holstensk regionalbevægelse, der ønskede at indgå i en kommende tysk forbundsstat.


GENFORENINGEN – DA SØNDERJYLLAND BLEV DELT I 1920

Dato: Torsdag 5/3
Underviser: Jørn Buch, cand.phil. i historie, tidligere lektor og specialmedarbejder ved DR i grænselandsforhold

Gendarmstien. Foto: Guillaume Baviere

Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag? Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt? Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i 1920.

Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange der troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav de dansksindede sønderjyder en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10. februar 1920. Der var to afstemninger: Den første i zone I den 10. februar 1920 med et klart dansk flertal, den anden i zone II den 14. marts 1920, hvor der overalt var tysk flertal.

Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.


EMIL NOLDE – DANSKEREN, DER IKKE VILLE VÆRE DANSK

Dato: Torsdag 19/3
Underviser: Merete Mørup, cand.mag. i kunsthistorie

Emil Nolde: Glückliche Familie (Nolde Stiftung Seebüll)

Emil Nolde boede i grænselandet og følte sig tysk, men beholdt sit danske pas og forærede flere værker til Danmark. Emil Nolde er forbundet med den tyske ekspressionisme i voldsomme farver. Senere blev han et ikon for sine blide blomsterakvareller. Nolde deltog aktivt i tidens kunstdebat og var repræsenteret på den tyske kunstscene indtil 1933, hvor nationalsocialisterne fik magten og satte en stopper for den moderne kunst. Nolde blev hånet på de berygtede udstillinger for ”entartete Kunst”, og hans værker blev fjernet fra museerne. Hvordan levede han med den undertrykkelse som kunstner?


LITTERÆRE STEMMER I GRÆNSELANDET

Dato: Torsdag 16/4
Underviser: Johannes Nørregaard Frandsen, professor, H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet

Siegfried Lenz. Foto: Lothak Schaak

Foredraget giver eksempler på forfattere og værker, som skildrer sider af grænselandet og den dansk-tyske dobbelthed i identitet og virkelighed fra Guldalderen til vor tid. Vi skal bl.a. se på forfatterskaber som H.C. Andersen, Steen Steensen Blicher, Theodor Storm, Jens Baggesen, Herman Bang, Karen Blixen, Willy August Linnemann, Sigfried Lenz og Gynther Hansen.Reservering og tilmelding

Denne event er fuldt booket. Hvis der er oprettet venteliste, kan du læse om dette i teksten her over.

 


Du er her: ForsideArrangementSENIOR-AKADEMI – GRÆNSELANDET

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk