NATUR

Dato/klokkeslæt

05/11/2020
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1209
Datoer: 2 torsdage: 5/11 og 19/11 – OBS! DEN PLANLAGTE FORELÆSNING “FUGLE OG FOLK – BESKYTTELSE OG BENYTTELSE” ER DESVÆRRE AFLYST. DEN FLYTTES TIL FORÅRSSÆSONEN I STEDET FOR.
Pris:
2 forelæsninger: 200 kr.
1 forelæsning:    100 kr.
Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisereBÆVERE I DANMARK

Dato: Torsdag 5/11
Underviser: Seniorkonsulent/skovrider hos Naturstyrelsen Thomas Borup Svendsen

Bæver. Foto: Per Harald Olsen

I 1999 blev der udsat 18 bævere i Klosterheden mellem Holstebro og Lemvig. Det var dengang en ret enestående begivenhed i dansk naturforvaltning, at man slap et dyr, som har været uddød i Danmark siden oldtiden, løs igen i vores natur. Målet var, at bæverne skulle give os en rigere natur med mere naturlig dynamik.

Og hvordan er det så gået? Dyrene trives åbenlyst i vores natur, og de 18 dyr er nu blevet mangedoblet.

Men bæverne er jo aktive dyr, der både fælder træer og bygger store dæmninger i vandløbene. Hvordan har det påvirket vores natur – og hvordan med landmændenes marker og folks haver?

Seniorkonsulent og skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsens hovedsæde i Randbøl har fulgt de danske bævere lige fra starten og kender den forskning, der er lavet på området.


 

FUGLE OG FOLK – BESKYTTELSE OG BENYTTELSE – AFLYST

Dato: Torsdag 12/11
Underviser: Martin Iversen, bestyrelsesformand for Fugleværnsfonden

Blåhals

Fugle er noget for sig selv. Fugle er for alle. Fugle er overalt… mere eller mindre.

Mere – især på reservater og fristeder. Vi får præsenteret nogle af Fugleværnsfondens reservater, bl.a ved Stubbe Sø, og får indblik i forvaltning og formidling.

Mindre – især i det åbne land, hvor fuglelivet er hårdt trængt og trænger hårdt til beskyttelse.

Vi bevæger os fra den konkrete til den generelle fuglebeskyttelse… eller mangel på samme. Vi får fokus på benyttelsen af naturen og på oplevelserne med fuglene.

Tips og ideer til oplevelser bliver krydret med tankevækkende fuglefacts… ud over alle grænser.

En appetitvækker til oplevelser i vores natur.HVAD KAN VI LÆRE OM DE LEVENDE HVALER VED AT SKÆRE DE DØDE HVALER OP?

Dato: Torsdag 19/11
Underviser: Cand.med.vet., ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet

Hvaldissektion

Danmark har lange kyststrækninger, og det hænder ofte, at her strander hvaler og andre havpattedyr. I dette foredrag vil specialdyrlæge, ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup, fortælle om arbejdet med at obducere strandede hvaler i Danmark.

Obduktionerne sker i tæt samarbejde med Aalborg Universitet, som har ansvaret for faldvildtet i Danmark. Sammen med blandt andet biologer og konservatorer bliver de store dyr skåret op, og skeletterne sikret til zoologisk museum i København. Obduktionerne kan ofte også bruges til at få indblik i hvalernes biologi og tilpasning til livet i havet, ligesom også sygdomme og dødsårsager ofte afklares.

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementNATUR

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk