NATUR

Dato/klokkeslæt

29/02/2024
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Nørrealle 4B, Ebeltoft


Holdnummer: 1131
Datoer: 2 torsdage: 29/2, 21/3
Pris:
2 forelæsninger: 250 kr.
1 forelæsning:     125 kr.
Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697
Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser


De to naturforedrag handler om havet – men fra to helt forskellige vinkler. Først hører vi om problemerne i de danske farvande med iltsvind, biodiversitetskrise og oversvømmelser. Problemer der er menneskeskabt. Derefter om hvordan hvaler finder og fanger deres bytte og hvilke forstyrrelser de somme tider kan udsættes for – igen pga. mennesker.


OS OG HAVET – ANTROPOCÆN – MENNESKEHEDENS TIDSALDER

Dato: Torsdag 29/2
Underviser: Stiig Markager, professor i havmiljø, Aarhus Universitet

Klimaforandringerne skyldes, at vi mennesker udleder klimagasser, især CO2, til atmosfæren. Mennesket og vores aktiviteter er med andre ord blevet så dominerende, at vi styrer omsætningen af kulstof på jorden. Det samme er tilfælde fosfor og kvælstof.

Over de sidste 50 år har det forarmet miljøet i vandløb, søer og i havet, med iltsvind og uklart vand til følge. Fællesnævneren er, at mennesket nu styrer stort set alle aspekter af stofomsætningen på jorden. Vi lever i antropocæn – menneskets tidsalder!

Andre hovedpiner er biodiversitet og oversvømmelser. Fælles for alle disse problemer er, at naturen kan hjælpe, hvis altså vi giver den plads. Foredraget handler om sammenhænge i naturen og løsninger.

Foredragsholderen Stiig Markager har i årtier leveret højt anerkendt forskning inden for dansk havmiljø og er en af de eksperter, der oftest optræder i medierne, når havets dårlig tilstand diskuteres.


HAVETS KÆMPER: HVORDAN FINDER OG FANGER DE STORE HVALER DERES MAD?

Dato: Torsdag 21/3
Underviser: Peter Teglberg Madsen

Hvaler er med en længde på op til 30 meter og en vægt på op til 150 tons de største dyr, der nogensinde har levet på jorden. De kan holde vejret i op til 2 timer og dykke ned til 3 km dybde i jagten på føde. Men hvordan finder og fanger de deres mad i komplet mørke, og hvordan forstyrres disse vigtige økologiske processor af menneskeskabt støj? Hvordan virker en bardehvals barder og hvad bruger kaskelothvalen sin store næse til?

Peter Teglberg Madsen, der har tilbragt mere end fire år af sit liv til havs, forsker primært i, hvordan hvaler finder og fanger deres mad under dybe dyk til havs, og hvordan disse processer påvirkes af menneskeskabt støj. Han har pioneret brugen af små dataloggere til at studere adfærd og fysiologi hos nogle af verdens største dyr i naturen. Dataloggerne – avancerede minicomputere – sættes på hvalernes hud med sugekopper og kan måle hvalers jagtadfærd i dybhavet. Det er data fra disse loggere, der hjælper til at besvare disse mange spørgsmål.

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementNATUR

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk