NATUR

Dato/klokkeslæt

07/03/2022
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1131
Datoer: 2 mandage: 7/3, 21/3
Pris:
2 forelæsninger: 175 kr.
1 forelæsning:     100 kr.
Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser


TRÆKFUGLENES GÅDER

Dato: Mandag 7/3
Underviser: Preben Clausen, seniorforsker, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

Havterne kandiderer til at være Verdensmester i fugletræk. Foto Henning Rose Sørensen

I 1899 opfandt Fugle-Mortensen fra Viborg den systematiske mærkning af fugle med graverede metalringe som metode. Siden da er der opfundet mere avancerede metoder, hvor fugle nu til dags mærkes med farveringmærker, følges med lysloggere eller spores med radiosendere, der kommunikerer med forskerne via VHF, satellitter eller mobilmaster. Præcisionen af sporingerne er forbedret, fordi stadigt flere radiosendere bruger GPS til stedfæstelse. Varigheden af sporingerne og antal datapunkter er også stærkt forøget, fordi radioernes batterier vedligeholdes af solceller.

Foredraget giver et indblik fra de første, skelsættende resultater, Fugle-Mortensen selv nåede at beskrive, til nutidens sporinger af fugle, der gennemfører træk på tusinder af kilometer over land eller åbent hav mellem arktiske yngleområder på den nordlige halvkugle til overvintringsområder syd for Ækvator.

 


DANMARKS SKOVE – I FORTID, NUTID OG FREMTID

Dato: Mandag 21/3
Underviser: Forstkandidat Peter Friis Møller

Kongeegen, Jægerspris Nordskov. Foto: John Hansen

Danmark har været et skovland siden den seneste istid sluttede for 12.000 år siden. Men skovene har undergået enorme forandringer gennem tiderne – i takt med naturudviklingen og den stadig tiltagende menneskelige påvirkning.

I foredraget fortælles om træernes indvandring, urskovens fremvækst og om det samspil mellem natur og menneske, der har formet nutidens skove – og stadig gør det. Til sidst ses på hvordan fremtiden tegner sig for vore skove, under indtryk af klimaforandringer og biodiversitetskrise.

Peter Friis Møller er forstkandidat og dels ansat på GEUS, hvor han arbejder med vegetationshistorie, skovdynamik og naturbeskyttelse, dels selvstændig konsulent.


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementNATUR

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk