NATUR

Dato/klokkeslæt

13/10/2022
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1209
Datoer: 2 torsdage: 13/10, 27/10
Pris:
2 forelæsninger: 175 kr.
1 forelæsning:     100 kr.
Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Joy Klein, tlf. 8636 7160, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346


 

DANMARKS VILDE ROVDYR

Dato: Torsdag 13/10
Underviser: Sussie Pagh, seniorforsker ved Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

Grævling. Foto: Wikicommons Kallerne

Rovdyr har altid fascineret mennesker med deres smukke og adrætte ydre og ofte natlige og skjulte levevis. Rovdyr er kendetegnet ved, at en stor del af deres føde består af andre arter, og det bringer dem ofte i konflikt med menneskelige interesser. Ræven kender de fleste både fra byen og landet, mens de færreste har set ellers almindelige rovdyr som grævling, husmår, ilder og odder med undtagelse af, når de ligger ihjel kørte langs landevejen.

Sussie Pagh fortæller om sit mangeårige arbejde og forskning omkring rovdyr i Danmark. Hun vil fortælle om rovdyrenes levevis og status – både de hjemmehørende og nyankomne – om den seneste forskning omkring ræv, grævling, mårhund, mink og odder, og om Aalborg Universitets igangværende arbejde med akustisk overvågning af ulve.


 

SKARVEN – VERDENS BEDSTE FISKER?

Dato: Torsdag 27/10
Underviser: Niels Jepsen, Seniorforsker, ph.d., DTU-Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og –økologi

Skarv. Foto: Niels Jepsen

De seneste årtier er skarven blevet en meget almindelig fugl og der findes nu op til 250.000 individer i Danmark om efteråret. Disse mange dygtige fiskere har en meget stor indflydelse på vores fiskebestande, både i åer, søer og langs kysten. Derfor er skarven blevet genstand for mange konflikter, mange nyheder i medierne og efterfølgende politisk fokus.

I dette foredrag vil seniorforsker Niels Jepsen fra DTU-Aqua gennemgå skarvens biologi og bestandsudvikling i Danmark og Europa og vise resultater fra næsten 20 års forskning i konflikten mellem skarv og fiskeri. Den danske og internationale forvaltning af skarven vil også blive diskuteret.

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementNATUR

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk