NATIONALPARK MOLS BJERGE – ET UNIKT ISTIDSLANDSKAB MED EN KOMPLICERET DANNELSE

Dato/klokkeslæt

27/02/2020
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1132
Dato: Torsdag 27/2
Pris: 100 kr.
Kontaktpersoner (ikke for tilmelding): Joy Klein, tlf. 8636 7160, og Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833
Underviser: Nicolaj Krog Larsen, lektor, ph.d. i geologi, Aarhus Universitet


Mols Bjerge – Trehøje. Foto: Nils Jepsen

Det danske landskab bærer tydeligt præg af at være dannet af is og vand. Vi har alle bemærket smeltevandssletter og morænelandskaber samt store sten, som blev medbragt af isen fra Norge og Sverige. Men hvornår og hvordan er det danske landskab blevet skabt?

Nationalpark Mols Bjerge er en vigtig brik i denne diskussion, da det udgør et unikt istidslandskab dannet primært i forbindelse med det Ungbaltiske isfremstød for ca. 18.000 år siden. I Nationalparken findes alle de klassiske landskabselementer såsom inderlavning (Kalø og Ebeltoft Vig), randmoræner (Mols Bjerge) og en smeltevandsslette (Tirstrup Hedeslette). Men nyere studier har vist, at tilblivelsen af Mols Bjerge måske er mere kompliceret, og at landskabet er dannet ved gentagne isoverskridelser, der hver især har bidraget til udformningen, og hvoraf det Ungbaltiske isfremstød naturligvis har efterladt et betydeligt aftryk på det nuværende landskab.

Første del af foredraget vil give en generel introduktion til istidsgeologien i Danmark. Anden del vil specifikt fokusere på istidsgeologien i Nationalpark Mols Bjerge, hvor der præsenteres nye resultater om istidshistorien samt landskabets ofte komplicerede dannelse.


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementNATIONALPARK MOLS BJERGE – ET UNIKT ISTIDSLANDSKAB MED EN KOMPLICERET DANNELSE

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk