MIDDELALDERENS TRE SEJESTE KVINDER

Dato/klokkeslæt

21/01/2020
10:00 - 12:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1111
Dato: 3 tirsdage 21/1, 4/2, 18/2
Pris:
3 forelæsninger: 275 kr.
2 forelæsninger: 200 kr.
1 forelæsning:     100 kr.
Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner (ikke for tilmelding): Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Underviser: Civiløkonom Henning Holmen Møller


Litteratur og politisk indflydelse i en brydningstid

Middelalderens samfundsforhold i Europa var i sandhed kaotiske. Henimod korstogenes slutning var den katolske kirkes fundament svagt, og i forskellige egne i Europa kaldtes der på initiativ og vækkelse. Gennem det mandsdominerede mylder af paver, kejsere, konger, fyrster og biskopper, som på forskellig vis forsøgte at kalde til orden i en blanding af kirkelig og verdslig dominans, træder tre stærke og handlekraftige kvinder ind på scenen.

Over tre foredrag belyses en brydningstid ud fra en overraskende synsvinkel, nemlig ”Hvordan kunne det gå til, at disse tre kvinder formåede at stå op mod den herskende kønsopfattelse?”

De ligger tidsmæssigt efter hinanden: Hildegard von Bingen, Chiara af Assisi og Birgitta af Vadstena. Vi vil afrunde hvert foredrag som en helhed. Men til sidst vil vi drage sammenligninger og se forskelle blandt de tre. Af foredragene kan man vælge et, to eller – alle tre.


21/1: HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179)

Hildegard von Bingen

Hildegard var hvad man i dag ville kalde et vidunderbarn. Allerede fra barnsben var hun en opvakt pige, men der var noget sært ved hende. Hun begyndte at få visioner og fornemmede, at ingen andre havde det sådan, hvorfor hun skjulte sin evne til at se ind i fremtiden og blev kirkeligt engageret på normal vis. Men hun kunne ikke i længden skjule sine mystiske evner, og paven besluttede sig til at knytte bånd til hende.

Men hvorledes kan det gå til, at en kvindelig abbedisse får international ry som mystiker, forfatter, komponist og læge? Dette vil vi forsøge at afdække gennem oplæg, diskussion og ræsonnementer samt naturligvis eksempler på hendes musik.


4/2: CHIARA AF ASSISI (1194-1253)

Chiara af Assisi

Denne mageløse kvinde var egentlig dømt til at spille anden-violin. Hendes forbillede var den hellige Frans af Assisi, og hun tjente ham gennem hele sit liv. Men overraskende nok blev hun den eneste kvinde, der i sin samtid blev udnævnt til abbedisse for sit eget kloster.

Og hun kæmpede. Hun kæmpede mod diverse paver, som til stadighed forsøgte at adskille de mandlige deltagere i klosterlivet, munkene, fra nonnerne. Hun holdt stand, for hun havde i sin renhed ingen bagtanker om kødeligt samkvem, og Clarissesøstrene forblev tro mod Frans’ doktriner længe efter hans død. Men var der en romance mellem Frans og Chiara? Vi kommer nok ikke spørgsmålet nærmere, men vi kan da ræsonnere over emnet.


18/2: BIRGITTA AF VADSTENA (1303-1373)

Birgitta af Vadstena (alterskab i Salems kirke)

Profet, pilgrim og forfatter

Frygtløshed prægede Birgitta, og det er ubegribeligt, at hun fra sin position i Sveriges dybe skove kunne rejse ud og blande sig i den europæiske storpolitik. Lad os undre os sammen.

Jo, hun havde nogle stærke synspunkter og fandt det uantageligt, at pave Clemens d. 6. på hendes tid fristede skæbnen i Avignon i stedet for i sin egen by Rom. Hun fandt endvidere, at det var helt forkert, at Frankrig og England – sådan to vidunderlige lande – førte krig mod hinanden. Og endelig havde hun et personligt ærinde: Hun havde beskrevet statutterne for sin nye orden: Birgittinerordenen, som paven nu helst skulle bifalde og tillade. Hun rejste ud; hun gik ufortrødent til ”hovedet”, argumenterede og vandt gehør for sine ideer. Men hvorfra kom hendes gennemslagskraft? Dette forsøger vi at kortlægge sammen.

 

Der vil være mulighed for at spise et måltid mad sammen på restaurant efter denne forelæsning.

Henning Holmen Møller


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementMIDDELALDERENS TRE SEJESTE KVINDER

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk