LIVESTREAMING – HVAD GRØNLANDS INDLANDSIS LÆRER OS

Dato/klokkeslæt

28/02/2023
18:45 - 21:00


Dato: Tirsdag 28/2
Pris: Fri entré
Steder: Forelæsningen vises bl.a. hos følgende værter:
Rosmus Skole, Bispemosevej 5, Rosmus, 8444 Balle (tilmelding – se under Livestreaming – Naturvidenskab)
Rostved Forsamlingshus, Askedalsvej 5, Rostved, 8410 Rønde
Kulturloft, Maltfabrikken, 8400 Ebeltoft (tilmelding – se under Livestreaming – Naturvidenskab)
Syddjurs Gymnasium, 8410 Rønde, har endnu ikke offentliggjort, hvilke livestreaming-arrangementer, de fremviser i denne sæson. Vi opdaterer hjemmesiden så snart vi ved besked.
Kontaktpersoner hos Syddjurs Folkeuniversitet: Joy Klein, tlf. 8636 7160, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697

Undervisere: Dorthe Dahl-Jensen, professor i glaciologi på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet


 

LIVESTREAMING FRA SØAUDITORIERNE, AARHUS UNIVERSITET

 

Hør om hvad boringer ned i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet, klimaændringer, skovafbrænding, vulkanudbrud, industrialisering m.m. i historisk og forhistorisk tid. Via boringerne trækker forskerne søjler af is op, såkaldte iskerner. Disse iskerner viser fx at Indlandsisen har mistet masse de seneste tyve år som en reaktion på den globale opvarmning der er sket. Denne afsmeltning har bidraget til at det globale havspejl er steget. Hvor meget vil havspejlet mon stige i fremtiden? Det giver de dybeste boringer, der når flere kilometer ned i lag af is der er mere end 100.000 år gamle, en idé om. De dybeste boringer i Indlandsisen finder fx is fra den sidste mellemistid, dvs. fra 130.000 til 115.000 år siden, kaldet Eem-tiden. Dengang var der 5 ⁰C varmere over Grønland end i dag, og smeltning af Indlandsisen i Eem-tiden bidrog med 2 m til den tids stigning af havspejlet. På trods af den store afsmeltning lå der stadig en stor iskappe over Grønland i hele Eem-tiden. Vi kan lære af Eem-tiden da den er en vigtig analog til det klima vi vil få over Grønland allerede i år 2100.

 

Dorthe Dahl-Jensen er professor på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet og har desuden en stilling som Canada Excellence Research Chair ved University of Manitoba, Canada, hvor hun forsker i arktisk is, ferskvands betydning for det marine liv i havet og klimaforandringer. Hun er en højt respekteret forsker på globalt niveau. Hun har modtaget adskillige ordener og medaljer for sine forskningsresultater, som er bredt anerkendt og har været offentliggjort i førende videnskabelige tidsskrifter. Hun har modtaget en række prestigefyldte bevillinger både i Danmark og i udlandet.

Dorthe Dahl-Jensen har taget initiativ til og stået i spidsen for flere store internationale projekter med udboring, prøvetagning og fortolkning af data fra iskerner, og hendes forskning har ændret grundlæggende ved vores opfattelse af klimasystemet. (Kilde: Carlsbergfondet)


 


Du er her: ForsideArrangementLIVESTREAMING – HVAD GRØNLANDS INDLANDSIS LÆRER OS

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk