LITTERATUR OG POESI I DEN ITALIENSKE RENÆSSANCE

Dato/klokkeslæt

03/09/2019
10:00 - 12:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1290
Dato: To tirsdage 3/9, 17/9
Pris:
2 forelæsninger: 175 kr.
1 forelæsning: 100 kr.
Oplys holdnummer samt dato ifm. betaling ved valg af en enkelt forelæsning
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Underviser: Civiløkonom Henning Holmen Møller


BOCCACCIO OG DEKAMERON

”En ode til kvinden”. Dekameron karakteriseres ofte således, og i den italienske litteraturhistorie falder man over en sætning som denne: ”Dekameron forsøger at reparere på datidens største synd, nemlig at holde kvinden låst inde i sit hjem.” Ret så nutidigt.

Værket præsenterer 10×10 historier, hvis indhold for en stor del handler om kvindens væsen, hendes ynde og hendes hemmeligheder. Vel er sensualiteten i højsædet, men der mangler ikke anekdoter om moderkærlighed. Nogle af historierne omhandler en dyb kritik af den katolske kirkes forlorenhed, og andre giver den gryende renaissancens merkantilisme et spark.

Værket blev skrevet i årene 1348-1351, dvs. lige efter den store pest. Bogen blev forbudt for offentligheden på grund af dens frivolitet. Heldet, la fortuna, spiller en vis rolle, og sammenholdt med erotikken og gå-på-modet rummer disse tre kræfter fortællefundamentet i værket. Dekameron ligger med sin konstruktion på linje med ”Tusind og en nat” eller ”Canterbury Tales”.

Foredraget ledsages af billeder, der understøtter den historiske begrebsramme, og der drages paralleller til 1300-tallets to andre store forfattere Dante og Petrarca – alle grundlæggere af den begyndende humanisme i Europa.


PETRARCA

Petrarcas hovedværk ”Canzoniere” læses overalt i verden efter 700 år.

Petrarca var poet. Han var en af de italienske 1300-tals digtere, som i allerhøjeste grad bør prises for at have bragt humanismen til live. Hvor Dante var optaget af religiøs kærlighed og Boccacio nærmest vulgær, så var Petrarca sensuel i sin poesi, og han blev hyldet af sin samtid for den yndefuldhed, hvormed han fortolker sin ulykkelige kærlighed til Laura: En kvinde, som desværre var gift.

Petrarca har – uden sammenligning i øvrigt – givet inspiration til danske digtere som Oehlenschläger og Chr. Winther. Begge var de ligesom Petrarca præget af længsel efter det uopnåelige.

Foredraget har Laura som omdrejningspunkt, og der vil blive givet eksempler på Petrarcas skrivemåde og hans moralfilosofi i hovedværket ”Canzoniere”, som populært sagt udgør et podie mellem det oldgræske tankegods og nutidens etiske kontroverser.

Henning Holmen Møller er uddannet økonom med sidefagseksamen inden for italiensk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet. Han var i 20 år Italiens konsul for Vestdanmark .


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementLITTERATUR OG POESI I DEN ITALIENSKE RENÆSSANCE

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk