LITTERATUR 1 – TO BETYDNINGSFULDE OG TANKEVÆKKENDE EUROPÆISKE FORFATTERE

Dato/klokkeslæt

31/01/2022
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1134
Datoer: 2 mandage: 31/1, 4/4
Pris:
2 forelæsninger: 175 kr.
1 forelæsning:     100 kr.
Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


To betydningsfulde og tankevækkende europæiske forfattere – Franz Kafka og Michel Houellebecq – har ud fra hver deres placering i tid og geografisk udgangspunkt skrevet helt anderledes og kontroversielt end andre forfattere i deres egen tid og fra deres eget område, men begge er netop utrolig vigtige for at forstå vores egen tid og civilisation. Derfor har vi også fået to særdeles kyndige til at komme på besøg for at give os inspiration fra og indblik i de to forfatterskaber.

 


MICHEL HOUELLEBECQS MENNESKEBILLEDE

Dato: Mandag 31/1
Underviser: Højskoleforstander Morten Dyssel

Michel Houellebecq. Foto: Miguel Medina.

Den franske forfatter Michel Houellebecq er europæisk samtidslitteraturs provokatør frem for nogen. Med sine sylespidse og skånselsløse skildringer af det senmoderne samfund har han i såvel skønlitterær som essayistisk sammenhæng på opsigtsvækkende vis blotlagt den vestlige verdens værdimæssige tomrum og civilisatoriske opløsning.

Foredraget forsøger at føje nye brikker til forståelsen af forfatterskabets gennemgående temaer ved at stille skarpt på de eksistentielle erfaringer af ensomhed, tomhed og meningsløshed i lyset af Bibelen og kristen teologi. Fra debutromanen ”Udvidelse af kampzonen”, som indledes med et citat fra Romerbrevet af Paulus, til den hidtil seneste roman ”Serotonin”, der afsluttes med en hilsen til Jesu offerdød for menneskenes skyld, ligger der i det nok så misantropiske forfatterskab en dyb længsel efter forløsning og frelse.

I vor tids verden er alt tilladt, men ikke alt gavner.

 


FRANZ KAFKA

Dato: Mandag 4/4
Underviser: Birte Kont, forfatter, cand.phil.

Selvom man ikke har læst en linje af Kafka, kender enhver udtrykket ”kafkask”. Kafka er små 100 år efter sin død så aktuel som nogensinde.

Med udgangspunkt i tiden, stedet og de kulturhistoriske forhold i Prag ved årsskiftet til 1900-tallet fortæller Birte Kont om Kafkas forfatterskab, de universelle temaer og den absurde, sorte humor. Hun inddrager også Kafkas livslange konflikt med sin far og kvinderne, som prægede hans værk.

Alt hvad Kafka skrev, kunne i virkeligheden foregå hvor som helst og kan stadig i dag fortælle os noget væsentligt om at være fremmed i verden: En tilstand, der peger ind i vor egen tid.

 

 

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementLITTERATUR 1 – TO BETYDNINGSFULDE OG TANKEVÆKKENDE EUROPÆISKE FORFATTERE

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk