KUNST – FORMIDDAG

Dato/klokkeslæt

26/10/2021
10:00 - 12:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1298
Datoer: 1 tirsdag tilbage: 26/10
Pris: 100 kr.
Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere


ELISABETH JERICHAU-BAUMANN – MELLEM VERDENER

Dato: Tirsdag 31/8
Underviser: Sofie Bjerre, kunsthistoriker og kunstfaglig formidler på ARoS

Elisabeth Jerichau-Baumann: Merjam, jødisk pige fra Smyrna

Foredraget vil omhandle den polsk-danske kunstner Elisabeth Jerichau-Baumann, der i dag repræsenterer en af de få kvindelige kunstnere fra 1800-tallets Danmark. At være født i Polen og uddannet i Düsseldorf gav Jerichau-Baumann et moderne europæisk udsyn, der afspejlede sig i hendes værker. Desværre mødte hendes kunstneriske virke modvind i datidens Danmark, men samtidig åbnede det dørene for hende til det udenlandske marked, hvor hun ved hjælp at sit gode netværk opnåede anerkendelse for hendes stilistiske udtryk. Hun kæmpede hele livet for retten til sin individuelle frigørelse både som individ og kunstner.

Udstillingen på ARoS er den mest omfattende udstilling nogensinde af Elisabeth Jerichau-Baumanns værker.

Elisabeth Jerichau-Baumann var gift med den danske billedkunstner Jens Adolf Jerichau, sammen fik de ni børn, og hun døde i 1881 i en alder af 61 år.


SVEN DALSGAARD – EFTERSKRIFT

Dato: Tirsdag 28/9 (Denne forelæsning er flyttet fra tirsdag 14/9)
Underviser: Lise Jeppesen, museumsdirektør, Randers Kunstmuseum

Sven Dalsgaard: Stedet

I 1970 erklærer Sven Dalsgaard (1914-1999) sig selv for kunstnerisk død og udstiller sit eget gravmæle på årets udstilling med kunstnersammenslutningen Grønningen. Den makabre tilkendegivelse betyder dog ingenlunde, at kunstnerens produktion er ophørt. Den kunstneriske krise, som gravmælet markerer, bliver startskuddet for en ny eksperimenterende fase i kunstnerens liv.

Fra august 2021 til januar 2022 viser Randers Kunstmuseum udstillingen EFTERSKRIFT, der sætter fokus på den mindst kendte del af Dalsgaards livsværk: Senværket fra 1969 til hans død i 1999. I perioden begynder Dalsgaard at se tilbage og memorere over sit liv og kunst, men han slås også i stigende grad med et svigtende helbred. De nye erfaringer og erkendelser udtrykkes undervejs i værker og dagbøger. Foredraget sætter fokus på arbejdet med udstillingen og transskriberingen af Sven Dalsgaards dagbøger fra perioden.


KVINDELIGE KUNSTNERE I OG OMKRING COBRA

Dato: Tirsdag 26/10
Underviser: Christian Kortegaard Madsen, kurator/museumsinspektør Museum Jorn

Sonja Ferlov Mancoba: Maske

CoBrA var et internationalt udstillings- og arbejdsfællesskab fra 1948 til 1951, og det er en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige internationale avantgardebevægelser.

Det er overvejende mandlige kunstnere, der dominerer fortællingen om CoBrA. Faktum er dog, at en lang række kvindelige kunstnere var særdeles medskabende i forhold til CoBrA og den abstrakte kunsts udvikling. Foredraget afdækker, hvilken rolle de kvindelige kunstnere helt præcist spillede i forhold til den internationale CoBrA-bevægelse, og diskuterer, hvorfor de fleste af disse kunstnere forblev i CoBrAs periferi og som en følge heraf i mange tilfælde gik i glemmebogen.


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementKUNST – FORMIDDAG

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk