KUNST – AT LÆSE BILLEDER

Dato/klokkeslæt

13/11/2018
10:00 - 12:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1208
Datoer: 2 tirsdage 13/11, 11/12
Pris: 100 kr. pr. forelæsning ved min. 2 forelæsninger eller 125 kr. for en enkelt forelæsning. Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte forelæsninger.
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923
Undervisere: Forskellige emner, forskellige undervisere


“Der er sikkert mange, der vil sige, at billeder ikke kan læses, for de skal ses og opleves. Men sagen er, at jo mere man ved og kan læse ud af et billede, jo mere ser og oplever man … det er nu en kendsgerning, at vejen til en kunstnerisk oplevelse både går gennem hjertet og gennem hjernen.”
Bente Scavenius


HVORFOR LIGNER DET IKKE?

Dato: Tirsdag 2/10
Underviser: Billedkunstner Marie Drewes

Marie Drewes: Sensommerfest II

Marie Drewes skriver:
”I de mennesketomme naturscenerier under åben himmel finder jeg råmaterialet til at kunne udtrykke alle de følelser, vi mennesker her i det kølige nord helst ikke viser med for store fagter og faldballader. Her i de stille landskaber finder jeg vej til i maleprocessen at give los for den følelsesmæssige spændvidde som jeg ved, mange andre end jeg rummer, men som ikke alle giver en stemme. Det gør jeg.

Jeg har mange forskellige tilgange til arbejdsprocessen ved lærredet – og i mit foredrag: Hvorfor ligner det ikke? beskriver jeg disse processer lige fra den simple stregskitse på tegnepapir over farveskitser. Farveskitser er mit primære redskab, når det sete natursceneri er nyt og fremmed og jeg er på gyngende grund fordi jeg pludselig ikke kan “finde vej”.

Mine natlige skriverier er i en klasse for sig hvad angår begrebet “skitser”. Ofte stemningsmættede ordbilleder som ved senere gennemlæsning udløser en klar følelse af den visuelle oplevelse jeg havde “derude”.

Alt skitsemateriale hentes med hjem. Og nu begynder processen – oftest i et af mine to atelierer. Her finder jeg den ro og ensomhed, som giver plads til, at alle de store tanker, følelser, genkendelser og forkastelser kan tage over og hjælpe frem mod mit helt eget udtryk.

Kom gerne og se og lyt med til beskrivelserne af de ofte temperamentsfulde transformationer af det sete, det hørte, det oplevede frem mod det færdige resultat – maleriet!”


DET LIGNER ET NERVØST SAMMENBRUD

Dato: Tirsdag 30/10
Underviser: Billedkunstner, forsker og forfatter, cand.theol., ph.d. Jørn Henrik Olsen

Jørn Henrik Olsen, Carried on a Wing I

Vi kender sikkert alle reaktionen: “Dette billede ligner da mest af alt et nervøst sammenbrud”. Forklaringen kan være, at kunstens værker fødes i dybderne af kunstnernes egne personlige føderum. At de trækker veksler på et univers af menneskelige erfaringer, herunder det vi som mennesker oplever som stærke følelser, livets smertepunkter og sorgerfaringer. Når disse erfaringer for eksempel transformeres over i figur eller billede, kan beskuernes egne subjektive erfaringer blive spejlet og måske omsættes til hjælpsom erkendelse og indsigt. Særlig generøs er kunsten, når den er født ud af brudt skønhed og sorgens liv.

Kunsten rummer derfor også ofte et næsten smertelindrende og sorgterapeutisk potentiale, idet den virker både rensende, klargørende, lindrende og styrkende. En blanding af længselsfyldt vemod og smerteblandet glæde bærer en oplevelseskvalitet.

Forelæsningen knytter an til historiske og teoretiske indsigter, for eksempel æstetik og filosofi, og udfolder de dybere sammenhænge mellem angst, melankoli, sorg og kunstens aftryk. Den knytter an til forelæserens seneste udgivelse “Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhedens smerte” (2016) og et bidrag til sorgantologien og lærebogen “Giv sorgen ord!” (udkommer efteråret 2018) – og uddyber ved hjælp af eksempler Søren Kierkegaards synspunkt, at kunstneren er et ulykkeligt menneske med dybe kvaler, som så på forunderlig vis alligevel får skabt skøn musik.


KUNSTHISTORIENS MESTERVÆRKER

Dato: Tirsdag 13/11
Underviser: Cand.mag., museumsinspektør Tilde Mønsted

Andy Warhol: Marilyn Monroe

Kunsthistorien byder på mange fantastiske værker, og alligevel dukker nogle oftere op end andre. Hvorfor? Fordi de er en klasse for sig!

Hvad er det ved Mona Lisas smil, Michelangelos detalje med Guds hånd, der møder Adams, og Edvard Munchs udtryksfulde ’Skrik’, der gør disse værker så ikoniske?

Denne dag kigger vi nogle af kunsthistoriens mesterværker efter i sømmene og ser nærmere på en række af de værker, der gennem historien har været med til at trække kunsten i nye retninger. Hvordan kan et urinal, kantede og forvrængede kroppe, vilde drypmalerier og Marilyn Monroes portræt i massevis være betydningsfulde for kunstens udvikling? Og hvilke nyere værker kandiderer til titlen som mesterværk?

 


FARVER, FARVER, FARVER

Dato: Tirsdag 11/12
Underviser: Kunsthistoriker, mag. art. Birgitte Zacho

Olafur Eliasson: Your Rainbow Panorama (Aros)

Farver spiller en kæmpe rolle i kunsten! Fra farver fremstillet af naturens materialer, jord, mineraler eller lus, til kemisk fremstillede farver i hidtil usete nuancer. Kunstnere har til alle tider stræbt efter de perfekte farver og skubbet til udviklingen mod en stadig større palet. Farver er blevet tillagt symbolsk betydning, som når Jomfru Maria skildres i blåt og rødt symboliserende det himmelske og det jordiske. De er blevet udforsket for deres psykologiske virkning på os og adskillige farvelærer er blevet skrevet op gennem århundrederne for at forstå farvernes forunderlige verden.

Foredraget giver et indblik i materialer, betydninger og opfattelser af farver op gennem kunstens historie.


Reservering og tilmelding


 


Dato/klokkeslæt

13/11/2018
10:00 - 12:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1208
Datoer: 2 tirsdage 13/11, 11/12
Pris: 100 kr. pr. forelæsning ved min. 2 forelæsninger eller 125 kr. for en enkelt forelæsning. Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte forelæsninger.
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923
Undervisere: Forskellige emner, forskellige undervisere


“Der er sikkert mange, der vil sige, at billeder ikke kan læses, for de skal ses og opleves. Men sagen er, at jo mere man ved og kan læse ud af et billede, jo mere ser og oplever man … det er nu en kendsgerning, at vejen til en kunstnerisk oplevelse både går gennem hjertet og gennem hjernen.”
Bente Scavenius


HVORFOR LIGNER DET IKKE?

Dato: Tirsdag 2/10
Underviser: Billedkunstner Marie Drewes

Marie Drewes: Sensommerfest II

Marie Drewes skriver:
”I de mennesketomme naturscenerier under åben himmel finder jeg råmaterialet til at kunne udtrykke alle de følelser, vi mennesker her i det kølige nord helst ikke viser med for store fagter og faldballader. Her i de stille landskaber finder jeg vej til i maleprocessen at give los for den følelsesmæssige spændvidde som jeg ved, mange andre end jeg rummer, men som ikke alle giver en stemme. Det gør jeg.

Jeg har mange forskellige tilgange til arbejdsprocessen ved lærredet – og i mit foredrag: Hvorfor ligner det ikke? beskriver jeg disse processer lige fra den simple stregskitse på tegnepapir over farveskitser. Farveskitser er mit primære redskab, når det sete natursceneri er nyt og fremmed og jeg er på gyngende grund fordi jeg pludselig ikke kan “finde vej”.

Mine natlige skriverier er i en klasse for sig hvad angår begrebet “skitser”. Ofte stemningsmættede ordbilleder som ved senere gennemlæsning udløser en klar følelse af den visuelle oplevelse jeg havde “derude”.

Alt skitsemateriale hentes med hjem. Og nu begynder processen – oftest i et af mine to atelierer. Her finder jeg den ro og ensomhed, som giver plads til, at alle de store tanker, følelser, genkendelser og forkastelser kan tage over og hjælpe frem mod mit helt eget udtryk.

Kom gerne og se og lyt med til beskrivelserne af de ofte temperamentsfulde transformationer af det sete, det hørte, det oplevede frem mod det færdige resultat – maleriet!”


DET LIGNER ET NERVØST SAMMENBRUD

Dato: Tirsdag 30/10
Underviser: Billedkunstner, forsker og forfatter, cand.theol., ph.d. Jørn Henrik Olsen

Jørn Henrik Olsen, Carried on a Wing I

Vi kender sikkert alle reaktionen: “Dette billede ligner da mest af alt et nervøst sammenbrud”. Forklaringen kan være, at kunstens værker fødes i dybderne af kunstnernes egne personlige føderum. At de trækker veksler på et univers af menneskelige erfaringer, herunder det vi som mennesker oplever som stærke følelser, livets smertepunkter og sorgerfaringer. Når disse erfaringer for eksempel transformeres over i figur eller billede, kan beskuernes egne subjektive erfaringer blive spejlet og måske omsættes til hjælpsom erkendelse og indsigt. Særlig generøs er kunsten, når den er født ud af brudt skønhed og sorgens liv.

Kunsten rummer derfor også ofte et næsten smertelindrende og sorgterapeutisk potentiale, idet den virker både rensende, klargørende, lindrende og styrkende. En blanding af længselsfyldt vemod og smerteblandet glæde bærer en oplevelseskvalitet.

Forelæsningen knytter an til historiske og teoretiske indsigter, for eksempel æstetik og filosofi, og udfolder de dybere sammenhænge mellem angst, melankoli, sorg og kunstens aftryk. Den knytter an til forelæserens seneste udgivelse “Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhedens smerte” (2016) og et bidrag til sorgantologien og lærebogen “Giv sorgen ord!” (udkommer efteråret 2018) – og uddyber ved hjælp af eksempler Søren Kierkegaards synspunkt, at kunstneren er et ulykkeligt menneske med dybe kvaler, som så på forunderlig vis alligevel får skabt skøn musik.


KUNSTHISTORIENS MESTERVÆRKER

Dato: Tirsdag 13/11
Underviser: Cand.mag., museumsinspektør Tilde Mønsted

Andy Warhol: Marilyn Monroe

Kunsthistorien byder på mange fantastiske værker, og alligevel dukker nogle oftere op end andre. Hvorfor? Fordi de er en klasse for sig!

Hvad er det ved Mona Lisas smil, Michelangelos detalje med Guds hånd, der møder Adams, og Edvard Munchs udtryksfulde ’Skrik’, der gør disse værker så ikoniske?

Denne dag kigger vi nogle af kunsthistoriens mesterværker efter i sømmene og ser nærmere på en række af de værker, der gennem historien har været med til at trække kunsten i nye retninger. Hvordan kan et urinal, kantede og forvrængede kroppe, vilde drypmalerier og Marilyn Monroes portræt i massevis være betydningsfulde for kunstens udvikling? Og hvilke nyere værker kandiderer til titlen som mesterværk?

 


FARVER, FARVER, FARVER

Dato: Tirsdag 11/12
Underviser: Kunsthistoriker, mag. art. Birgitte Zacho

Olafur Eliasson: Your Rainbow Panorama (Aros)

Farver spiller en kæmpe rolle i kunsten! Fra farver fremstillet af naturens materialer, jord, mineraler eller lus, til kemisk fremstillede farver i hidtil usete nuancer. Kunstnere har til alle tider stræbt efter de perfekte farver og skubbet til udviklingen mod en stadig større palet. Farver er blevet tillagt symbolsk betydning, som når Jomfru Maria skildres i blåt og rødt symboliserende det himmelske og det jordiske. De er blevet udforsket for deres psykologiske virkning på os og adskillige farvelærer er blevet skrevet op gennem århundrederne for at forstå farvernes forunderlige verden.

Foredraget giver et indblik i materialer, betydninger og opfattelser af farver op gennem kunstens historie.


Reservering og tilmelding


Du er her: ForsideEventKUNST – AT LÆSE BILLEDER

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk