KLIMAÆNDRINGER – DEN DANSKE VINKEL

Dato/klokkeslæt

26/02/2019
18:45 - 21:00

Sted
Rønde Gymnasium, Kr. Herskindsvej 6, lokal GeoboXen, Rønde


Holdnummer: 1271
Dato: Tirsdag 26/2
Pris: Gratis deltagelse, men benyt venligst tilmelding. Rønde Gymnasium er vært ved en kop kaffe.
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Rektor Sven Gaardbo, Rønde Gymnasium, tlf. 8637 1977, Birthe Damgård Nielsen, tlf. 2947 6833,
og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697
Underviser: Professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Ønskes deltagelse i alle fire livestreaming arrangementer, tilmeldes under hvert emne


Roskilde Fjord under stormen Bodil 6. december 2013 (Foto: Martin Drevs), DMI

Med Paris-aftalen i hus i december 2015 blev en vigtig milepæl i forhold til at undgå uoverskuelige klimaforandringer i løbet af dette århundrede nået. Verdens ledere blev enige om, at klimaproblemet er det største fælles problem, vi som beboere af planeten Jorden må og skal finde en løsning på. Undervejs har FN’s klimapanel udgivet den ene klimarapport efter den anden, som i større og større detaljer har udred,t hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser, og hvad fremtiden vil byde på. Rapporterne udgør således selve grundlaget for Paris-aftalen og processen, som førte til dens vedtagelse.

Selv om det hedder ‘den globale opvarmning’, rammer den i høj grad lokalt med klimaændringer som alle nationer i verden oplever på en unik måde. FN’s seneste klimarapport besvarer spørgsmål som: hvad er effekterne af den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os?

Aftenens foredragsholder, Jens Hesselbjerg Christensen, har været hovedforfatter på flere af FN-rapporternes kapitler om regionale klimaændringer og har en rolle at spille også i den kommende hovedrapport som udkommer i 2021/22.

Her i Danmark er vi heldigt stillet: vi er ikke specielt sårbare, og vi har både viden og penge, så vi kan tilpasse os. Vi har dog fortsat akut behov for at få sat tal på, hvor meget havet stiger, hvor kraftige skybrud vi skal dimensionere kloakkerne til, og hvor lange tørkeperioder og hvor varme hedebølger fremtidens somre byder på. Kun med den viden kan vi designe et Danmark, der kan stå imod – og måske endda udnytte – de klimaændringer, som uundgåeligt vil finde sted, selvom Paris-målene skulle blive indfriet. Og det kan gå helt galt, hvis det vilde vejr rammer os uforberedt. Men samtidig må man spørge: ”Hvilken ekstra viden der skal til, før vi tager klimaforandringerne og deres effekter alvorligt nok til at vi faktisk laver noget om?”

Foredraget stiller skarpt på danske forhold og dansk sårbarhed i forhold til de forandringer, vi allerede oplever. Undervejs bliver vigtige atmosfæreprocesser og mekanismer forklaret, så alle kan være med.

Efter foredraget går du hjem med både en bedre forståelse af klimaet som system, hvilke usikkerheder forskerne kæmper med og en idé om, hvorvidt vi efterlader vores efterkommere en oase med vindyrkning, varme somre og masser af turister eller en nødstedt nation omgivet af et stormfuldt og stadigt stigende hav – og hvad der skal til, for at vi ender i den første situation og ikke i den anden.


 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementKLIMAÆNDRINGER – DEN DANSKE VINKEL

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk