KEYNES, PIKETTY OG JACKSON: VÆKST, FORDELING OG BÆREDYGTIG UDVIKLING I DET 21. ÅRHUNDREDE

Dato/klokkeslæt

14/03/2019
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1255
Dato: Torsdag 14/3 og mandag 18/3
Pris: 175 kr. for de to forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160
Underviser: Professor, dr.scient.adm. Jesper Jespersen, Roskilde Universitet


John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) revolutionerede i 1936 den samfundsøkonomiske forståelse og betydningen af økonomisk politik med sit hovedværk ”The General Theory of Employment, Interest and Money”. Han blev arkitekten bag det 20. århundredes mest fremgangsrige periode fra 1945-1970 med økonomisk vækst og hidtil uset lav arbejdsløshed.

Vi ser på baggrunden for, at Keynes kunne bryde med den hidtidige neoklassiske, stærkt markedsorienterede, økonomiske teori. Hans teorier lå bag udformningen af det internationale samarbejde, Bretton Woods systemet, der muliggjorde opbygningen af efterkrigstidens velfærdsstater.

Thomas Piketty

Hvorfor kom Keynes i modvind i slutningen af det 20. århundrede? Med den konsekvens, at væksten aftog samtidig med at arbejdsløsheden steg, ulighed og miljøbelastning øgedes tiår for tiår. En udvikling, der ledte frem til det økonomiske sammenbrud i 2008 – uden at det førte til en ændring af den økonomiske politik. Det bragte den franske økonom Thomas Piketty på banen med en historisk analyse af årsagerne til den øgede ulighed. Tilsvarende blev den stigende miljøbelastning sat på dagsordenen af den britiske økonom Tim Jackson: Kan vækst og bæredygtig udvikling forenes? Begge økonomer trækker på den indsigt, som Keynes tilførte den makroøkonomiske teori til forståelse af virkeligheden.

 

Forelæsningen er delt op på to kursusgange, der dog er tænkt at udgøre en helhed. Den anden forelæsning kan således ikke forstås med udbytte uden at man har hørt den første.

14/3: 1. FORELÆSNING
Keynes – det 20. århundredes makroøkonom: Økonomi, politik og virkelighed.

18/3: 2. FORELÆSNING
Piketty og Jackson (med inspiration fra Keynes): Vækst, fordeling og bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.


Professor Jesper Jespersen

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementKEYNES, PIKETTY OG JACKSON: VÆKST, FORDELING OG BÆREDYGTIG UDVIKLING I DET 21. ÅRHUNDREDE

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk