HISTORIE

Dato/klokkeslæt

08/11/2021
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1281
Datoer: Mandag 8/11, tirsdag 23/11 (UDSAT FRA FORÅR)
Tid:
8/11:    19.00-21.00
23/11:  10.00-12.00
Pris:
2 forelæsninger: 175 kr.
1 forelæsning:     100 kr.
Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697
Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere


DA KRIGSAFSLUTNINGEN NÆRMEDE SIG

Dato: Mandag 8/11 kl. 19.00-21.00 (forelæsningen er flyttet fra 3/5)
Underviser: Historiker Vilfred Friborg Hansen

Mod slutningen af 2. Verdenskrig blev der nedkastet våben fra allierede fly over hele Djursland. Der var våbenmodtagegrupper i Hornslet, Grønfeld, Tirstrup og Ebeltoft.

Tyskerne forberedte sig på en allieret invasion på Djurslands østkyst. Kanonstillinger blev opbygget ved Djurslands kyster, bl.a. ved Sletterhage. En enorm tankspærring fra Randers Fjord til Kalø Vig blev gravet af russiske krigsfanger. Djursland som krigsskueplads.

De hvide busser reddede 6000 danske og norske fanger ud af KZ-helvedet i krigens sidste uger. Busser og chauffører fra Laurits Jørgensen i Rønde og Ove Fris i Hornslet deltog i aktionen.

Med dette foredrag fortsætter Vilfred Friborg Hansen sine populære fortællinger om lokale forhold under verdensbegivenheder.


DRONNING MARGRETE DEN FØRSTE

Dato: Tirsdag 23/11 kl. 10.00-12.00 (forelæsningen er flyttet fra 27/4)
Underviser: Tidligere italiensk konsul, civiløkonom Henning Holmen Møller

Da den 10-årige Margrete blev viet til kongen over Norge og Sverige, Harald den sjette, blev Akershus Slot i Oslo i realiteten hendes barndomshjem. Margretes mor kunne ikke tage sig af sin datter, idet hun var psykisk syg efter tabet af for mange af sine børn.

Margretes far, kong Valdemar Atterdag, havde hun kun set lidt til, idet han næsten hele tiden var bortrejst til krig og forhandling om Danmarks vej til en enhedsstat. Det var derfor ikke slemt at skulle rejse til Norge for at tilbringe sine teenageår på fremmed jord. Allerede idet hun ankommer, opfattes hun som en kvik og rastløs natur, men hun mangler en vigtig ting: Værdighed. For nu at råde bod herpå, ansætter man Merete Ulfsdatter, en stramtandet dame og datter af den hellige Birgitta av Vadstena. Det har ikke været let.

Allerede som 17-årig fuldbyrdes ægteskabet, og hun føder en søn, den senere kong Oluf. Margrete blev siden en snu, modig og i moderne forstand succesfuld kvinde. Hvad tidligere konger ikke var lykkedes med, kronedes hendes statsmandsskab med Kalmarunionen: Foreningen af de tre nordiske kongeriger Norge, Sverige og Danmark.


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementHISTORIE

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk