GRØNLAND

Dato/klokkeslæt

28/10/2021
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1305
Datoer: 3 torsdage tilbage: 28/10, 11/11, 18/11 (UDSAT FRA FORÅRSSÆSONEN)
Pris:
3 forelæsninger: 300 kr     1 forelæsning:    125 kr.
2 forelæsninger: 200 kr.
Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160
Underviser: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


Ingen andre steder i verden har naturen så stor indflydelse på mennesket som i Grønland, hvor uvejr fra den ene dag til den anden kan lukke al kommunikation med omverdenen. I denne forelæsningsrække lærer vi Grønlands historie at kende fra de første mennesker over kolonitiden og frem til i dag. Vi hører om Knud Rasmussens ekspeditioner, taler geopolitik, får et overblik over de menneskeskabte klimaforandringer fra et grønlandsk perspektiv og læser nyere litteratur om og fra Grønland. Hvad har grønlændernes egen stemme i litteraturen at berette?


FORHISTORIEN – FRA DE FØRSTE MENNESKER TIL KOLONITIDEN

Dato: Torsdag 30/9 (forelæsningen er flyttet fra 25/3 hhv. 16/4)
Underviser: Bjarne Grønnow, forskningsprofessor, Nationalmuseet

Da de første mennesker sætter deres kamikker på Grønlands kyster for omkring 4500 år siden, bliver det indledningen til en over fire tusinde år lang forhistorisk periode, hvor forskellige jæger-kulturer afløser hinanden. Nogle uddør, andre indvandrer til øen fra Alaska og Canada, og vidt forskellige kulturer mødes, som f.eks. da Nordboerne kommer til. Grønland er en utrolig spændende arbejdsmark for arkæologer.

Foredraget giver dels et overblik over kulturhistorien, og dels kigger vi arkæologerne “over skuldrene” for at følge resultaterne af de seneste udgravninger, der har givet ny indsigt i Grønlands mangfoldige forhistorie.

 


POLARFORSKNING – MED LIVET SOM INDSATS – MED SÆRLIGT FOKUS PÅ KNUD RASMUSSEN

Dato: Torsdag 7/10 (forelæsningen er flyttet fra 19/4)
Underviser: Søren la Cour Jensen, daglig leder af Knud Rasmussens Hus og Arkiv

Knud Rasmussen

Polarforskningen har til alle tider været omgærdet af den største dramatik. Arktis er et af de mest isolerede og mennesketomme områder i verden og har samtidig et af jordens mest ekstreme klimaer. Ekspeditionsdeltagere er frosset ihjel, døde af sult eller forsvundet i de uvejsomme islandskaber. Nogle ekspeditioner har udrustet sig med alt tænkeligt udstyr, andre rejste let og med kun det mest basale. Det gælder også i dag, og det er måske netop derfor, at polarforskningen stadig formår at tryllebinde og inspirere til nye eventyr.

Foredraget vil afdække nogle af disse forskellige tilgange til den arktiske udforskning og se på, hvilke konsekvenser det fik for ekspeditionerne.

 


GRØNLANDS MODERNE HISTORIE – FRA KOLONITID TIL I DAG

Dato: Torsdag 14/10 (forelæsningen er flyttet fra 12/4)
Underviser: Jens Lei Wendel-Hansen, postdoc i historie, Syddansk Universitet

I sommeren 2019 foreslog USA’s præsident at købe Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde klart og utvetydigt nej – så utvetydigt, at Trump aflyste sit planlagte statsbesøg. Det gjorde hun, fordi det var en ”absurd diskussion”, som hun sagde.

I dette foredrag vil ph.d. i historie Jens Lei Wendel-Hansen bringe os igennem 300 års grønlandsk historie med særlig fokus på det dansk-grønlandske forhold, og hvordan det har formet den grønlandske politiske udvikling fra at have været en koloni til at blive et dansk amt og derefter mod stadig større grad af selvstyre.

Udviklingen er sket på baggrund af vedvarende diskussioner i Grønland om, hvem grønlænderne er som folk, og hvordan det skulle forme deres forhold til Danmark.

 


GRØNLAND: KLIMA OG KLIMAÆNDRINGER

Dato: Torsdag 28/10 (forelæsningen er flyttet fra 10/5)
Underviser: Søren Rysgaard, professor, leder af Arktisk Forskningscenter ved Aarhus Universitet

Vi har alle hørt det i medierne: Klimaet ændrer sig og det bliver varmere i Grønland. Men hvad er det rent faktisk, der sker? Tag med på feltarbejde i Grønland og hør om hvordan målingerne laves, og hvilke udfordringer forskerne står med.

På baggrund af data indsamlet i Grønland gennem de sidste 30 år vil Søren Rysgaard vise, hvordan man konstruerer et kulstofbudget fra en grønlandsk fjord, hvilke problemer og spørgsmål man løber ind i, når man skal skalere målingerne op til et større område, og om alle de nye “feedback”-processer, der hele tiden dukker op.

På trods af kompleksiteten vil Søren Rysgaard alligevel forsøge at give et bud på, hvordan fremtidens Grønland vil kunne se ud.


GEOPOLITIK – MAGTSPILLET OM GRØNLAND OG ARKTIS

Dato: Torsdag 11/11 (forelæsningen er flyttet fra 26/4)
Underviser: Mikkel Runge Olesen, Phd. Senior Researcher, Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS

Arktis bliver i disse år stadigt vigtigere for stormagterne Kina, Rusland og USA, som i stigende grad konkurrerer om adgang til ressourcer, sø-ruter, territorium og andre geopolitiske fordele.

Hvad vil Kina, Rusland og USA have ud af Arktis og er vi på vej mod en krig i polar-regionen? Hvordan adskiller situationen i dag sig fra den kolde krig? Hvilke udfordringer skaber stormagtskonkurrencen for Danmark og Grønland og kan Rigsfællesskabet overleve i fremtiden? Vil USA stadig købe Grønland? Har klimaforandringerne en betydning for fremtidens Arktis?


NYERE DANSK LITTERATUR OM GRØNLAND OG GRØNLÆNDERNES EGEN STEMME I LITTERATUREN

Dato: Torsdag 18/11 (forelæsningen er flyttet fra 20/5 hhv. 4/11)
Underviser: Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab

Kim Leine

Grønland i litteraturen, kunsten og myterne

Grønland har ikke den samme skriftlige litterære tradition som de andre nordiske lande. Til gengæld har man en stor mundtlig tradition at trække på, en levende myte- og sagntradition. Den store arktiske natur og de ekstreme livsbetingelser har inspireret til fantasifulde mundtlige fortællinger og flot kunst og det hele inspirerer stadig forfattere i dag.

Op i det ny årtusinde dukkede Kim Leine op og indtog en ret tom plads i grønlandsk litteratur, og han tager både i sine selvbiografiske og i de historiske værker udgangspunkt i Grønland. Vi dykker ned i hans roman ”Rød mand – sort mand” fra 2018, der indeholder sorte præster og røde åndemanere og meget mere.

Dernæst skal vi se på Niviaq Korneliussens debutroman ”HOMO sapienne” fra 2014, der kredser om aktuelle grønlandske og alment universelle problemstillinger: Primært køn og identitet, samt hendes nyeste roman ”Blomsterdalen”, 2020.

 Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementGRØNLAND

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk