GENFORENINGEN 1920

Dato/klokkeslæt

04/03/2020
19:00 - 21:00

Sted
Sognegården, Ebeltoft, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1107
Datoer: Onsdage: 4/3
Pris: Fri entré – men benyt venligst tilmelding
Kontaktpersoner (ikke for tilmelding): Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160
Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


I 2020 er det 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Danmark. I anledning af jubilæet står Folkeuniversitetet i Aarhus bag en ”forskerturné”, hvor forskere og andre eksperter tager ud i landet og deler deres viden om Genforeningen med publikum på lokale scener med tradition for folkeoplysning – f.eks. Folkeuniversiteter, biblioteker, højskoler, museer og andre kulturhuse.

Projektet er en del af den landsdækkende markering af Genforeningen 2020 og er støttet af

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.

 


VEJEN MOD NEDERLAG OG GENFORENING

Niels Simonsen (1870): Få dage før slaget ved Dybbøl

Dato: Onsdag 19/2
Underviser: Poul Erik Rosenberg Jespersen, lærer og turistfører fra RUC

“Den Tapre Landsoldat” og ”Dengang vi drog afsted” markerer afslutningen på 3-års krigen 1848-1850. Frederik VII har lige givet os grundloven, og der er en blind tro på, at vi kan det hele – også kæmpe mod Bismarck. Der er mange brikker i spil frem mod det, der bliver Danmarks skæbnetime på skanserne ved Dybbøl i 1864 og senere Genforeningen. Foredraget giver et overblik over de begivenheder, der førte til, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920.


GRÆNSELANDET SOM MODEL?
DRØMME OG REALITETER I DET
DANSK-TYSKE GRÆNSELAND

Postkort fra 1920 (Kongelig Bibliotek)

Dato: Onsdag 4/3
Underviser: Jørn Buch, cand.phil. i historie, tidligere lektor og specialmedarbejder ved DR i grænselandsforhold

Mange ser det dansk-tyske grænseland som model for, hvordan man kan løse mindretalsproblemer i Europa. Men fra starten var der uro om grænsen, da mange ikke opfattede grænsedragningen som endelig. Det var med til at fastholde voldsomme modsætninger i grænselandet. Foredraget ser på, hvad der skabte disse konflikter mellem dansk og tysk, men også på, hvad det er for forhold, der har ændret sig under og efter besættelsestiden, og hvordan forholdene siden slutningen af 1980’erne fuldstændig har skiftet karakter.


 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementGENFORENINGEN 1920

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk