FÆRØERNE

Dato/klokkeslæt

21/03/2019
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1259
Datoer: 2 torsdage: 21/3, 28/3
Pris:
3 forelæsninger: 275 kr.
2 forelæsninger: 200 kr.
1 forelæsning: 100 kr.
Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Hver aften – nyt emne – ny forelæser


Vi har før lavet en foredragsrække om nordiske lande. I foråret 2019 bliver det om Færøerne – hvilket vi synes er utrolig aktuelt.
Der skulle også have været et foredrag om det vigtige og ret store emne, der hedder ”Færøsk kunst”. Det har vi ikke, men vi vil i stedet henvise til Glasmuseet Ebeltoft, der lørdag d. 8. juni kl. 14.00 netop har et foredrag om færøsk kunst med kunsthistoriker, mag.art. Anne Lie Stokbro, som vil være kendt som en rigtig god formidler fra adskillige foredrag i Syddjurs Folkeuniversitet.


NATUR OG SAMFUND

Dato: Torsdag 31/1
Underviser: Lektor Rolf Guttesen

Gjogv

For at forstå Færøernes situation før og nu er der to vinkler, der er vigtige: Størrelse og lokalisering. I areal som Lolland, og befolkningsmæssigt voksende fra 5.000 i 1800 til godt 50.000 i dag. Lokalisering 1400 km fra København i den yderste periferi af økumenen (beboede områder), med næsten sub-polart ø-klima.

For at opretholde et nogenlunde stabilt samfund må man bygge på resurser, der er nogenlunde stabile.

Så man kan stille det basale spørgsmål: Hvad var grundlaget for det gamle bondesamfund, der virkede frem til ca. 1850-1900? Og hvad er grundlaget for det moderne fiskeribaserede samfund? Og hvordan skete overgangen fra det gamle til det nye? Hvordan påvirkede denne proces kultur og politik?


FÆRØERNE FØR OG NU

Dato: Torsdag 21/3
Underviser: Lisbeth Nebelong, forfatter, journalist & Master i offentlig ledelse

Lagtinget, Tórshavn

Færøerne gennemgår i disse år en forrygende udvikling. Økonomien boomer, befolkningstallet stiger, kulturlivet blomstrer. Turister strømmer til Nordatlanten for at opleve uspoleret natur, unik gastronomi, musik, kunst, design og arkitektur.

Færingernes drøm om en suveræn nation er nu mere realistisk end nogensinde.

Som barn og ung boede Lisbeth Nebelong tre år i Tórshavn og har siden besøgt landet ca. 45 gange. I 2000 skrev hun masterseminar om de daværende færøske løsrivelsesforhandlinger med den danske regering. I foråret 2019 udgives hendes fjerde udgave af rejsebogen “Turen går til Færøerne”, og som skønlitterær forfatter har hun skrevet tre romaner, der i 2016 blev genudgivet i ét bind som “Færø Blues Trilogien”.


FÆRØSK LITTERATUR

Dato: Torsdag 28/3
Underviser: Lisbeth Nebelong, forfatter, journalist & Master i offentlig ledelse

William Heinesen

Hvad skal man læse, hvis man vil lære Færøernes natur og kultur at kende gennem skønlitteratur, skrevet af landets egne romanforfattere, novellister og lyrikere?

De mundtligt overleverede færøske middelalderkvad blev nedskrevet fra slutningen af 1700-tallet, men en egentlig skriftlig litteratur, skrevet på færøsk, har kun eksisteret i godt hundrede år. Selv de to berømte forfattere, William Heinesen og Jørgen-Frantz Jacobsen, skrev på dansk, og først i anden halvdel af det tyvende århundrede blev det almindeligt med romaner på eget sprog.

Færøsk litteratur fra slutningen af det nittende århundrede går hånd i hånd med udviklingen fra bonde-fiskersamfund over fiskeeventyret under Anden Verdenskrig og 1970’ernes og 80’ernes industrifiskeri til nutidens globaliserede samfund. En udvikling med store omvæltninger, hvor en moderne færøsk identitet og “nationsbygning” tager form.


 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementFÆRØERNE

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk