EN-DAGS BUSTUR DJURSLAND RUNDT

Dato/klokkeslæt

02/09/2021
07:30 - 19:15


Holdnummer: 1315
Dato: Torsdag 2/9
Tilmelding: Senest 8/8 (efter ”først til mølle”-princippet)
Begrænset deltagerantal: Maks. 50 deltagere
Afgang Ebeltoft: v/ Fregatten kl. 7.30
Hjemkomst Ebeltoft: Ca. kl. 19.15
Pris: 700 kr. pr. person
Prisen er vejledende. Der kan evt. komme en mindre justering.
Busturens pris indeholder:
Buskørsel, entré og guider, morgenkaffe med rundstykke, frokost m/1 øl/vin/vand, eftermiddagskaffe med kage
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Mona Thomassen, tlf. 6178 2697, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Ret til ændringer forbeholdes


Vi har desværre måttet udskyde vores tre-dags bustur til grænselandet hele to gange, således at den nu gennemføres i 2022. Som trøst vil vi nu gerne invitere på en en-dags tur i september måned, hvor vi besøger vores nærområde. Vi har fundet frem til nogle meget forskellige og spændende steder samt nogle kyndige mennesker, der vil fortælle om dem.

Vores første stop efter afgang fra Ebeltoft bliver Hyllested Kirke, hvor præsten Mia Brøgger vil tage imod os.

Kirken består af en romansk kor og skib opført i marksten. Korbuen er senere udvidet og i senmiddelalderen er kor og skib overhvælvet. Vesttårnet og våbenhus er fra samme periode. Kirken gennemgik en grundig restaurering 1965-67, under hvilken de nu berømte kalkmalerier dukkede op. De ældste (dateret til ca. 1475-1500) er i koret og viser historien om Lazarus. Udsmykningen af skibet med Skabelsen og Dommedag er udført af Brarupværkstedet og et ukendt værksted ca. 1500-1520.

Efter Hyllested Kirke fortsætter vi til Rugaard Gods, hvor Elisabeth Mourier-Petersen vil tage imod og fortælle om godset og stedets til tider dramatiske og overraskende historie.

Vi vil komme omkring bygningshistorien med hovedfløjen, der blev opført i 1580 af Hans Arenfeldt, der fik ejendommen i et mageskifte med Frederik d. 2. Bygningen har kurvehanksbuede vinduer og rester af skydeskår og er flankeret af de to ottekantede hjørnetårne. En anekdote om disse to tårne vil give et indblik i ned- og opture for stedet. Den lave nordfløj er næsten lige så gammel som hovedfløjen, men er blevet forlænget senere. Vi vil også komme omkring de ret berygtede sidste store hekseprocesser, hvor Jørgen Arenfeldt på Rugaard stod bag flere. Godset har siden 1857 været i slægten Mourier-Petersens eje.

 

Vi kører derefter nordpå til Lyngby/Fannerup ved Kolindsund hvor formanden for Kolindsunds Venner, Lars Sloth, vil fortælle om Kolindsunds historie samt organisationens nuværende aktiviteter og visioner for fremtiden.

Efter en kort pause for at nyde udsigten fra Enslev Kirke fortsætter vi til Stenvad Mosebrugscenter hvor vi først indtager frokost og derefter blive vist rundt af en guide.

Museets hovedopgaver er at indsamle, renovere og udstille ting, der har tilknytning til tørvegravning og produktion af spagnum. Tørvegravning blev til en industri i Danmark under 1. Verdenskrig, da det blev umuligt at importere kul. Foregangsmanden Johs. F. la Cour fra Pindstrup Mosebrug købte på den tid Fuglsø Mose og Horsemosen og anlagde den første produktionshal i Stenvad i 1917. En 7km smalsporsbane blev lagt ud til moserne og tørven blev kørt fra moserne til Stenvad på tipvogne. Efter 2. Verdenskrig blev tørvet brugt til spagnum til bl.a. strøelse og gartnerjord. I 1992 afsluttede alle aktiviteter i Stenvad. Nørre Djurs Kommune købte produktionshallen og de omliggende seks tønder land, som nu er ramme om Stenvad Mosebrugsmuseum.

Længere vestpå finder vi den usædvanlige skovkirkegård Skippershoved (Mejlgaard skovkirkegård) et par kilometer sydvest for Mejlgaard. Her ligger slægtninge og folk tilknyttet Mejlgaard begravet. Der er hverken kirke eller kapel på stedet, men en fantastisk klokkestabel i form af en gruppe høje tujaer, som udgår et naturligt klokketårn. Det er en stemningsfuld oplevelse at gå rundt på kirkegården mellem mere eller mindre overgroede gravsteder. Overjæger Poul Kjelgaard vil vise os rundt.

Vi nyder en forfriskning med kaffe og kage før vi fortsætter til de berømte stendysser ved Tustrup. Her findes en samling af typiske gravmonumenter fra stenalderens første bondekultur – den såkaldte Tragtbægerkultur – fra omkring 3.200 f.Kr. På gravpladsen ligger der to stendysser og en jættestue omkring et såkaldt kulthus. Jættestuen er med sit 3 x 10 m store gravkammer blandt de største i Danmark. I alt er der brugt 40 store kampesten mellem ½ ton og ca. 20 tons til byggeriet. En 6 m lang kammergang fører til gravkammeret.

Krucifiks i Pindstrup Kirke. Foto: Benny Grey Schuster

Til sidst går turen til Pindstrup Kirke. Kirken blev opført i 1968 på baggrund af Pindstrup bys vækst efter oprettelsen af Pindstrup Mosebrug. Efter først at have taget et gammelt missionshus i brug bad man Aarhus-arkitekten C.F. Møller om at tegne en ny kirke. I sin udformning ligger den tæt op ad traditionen, men er dog en moderne bygning. Alterudsmykningen er et krucifiks udført i 1971 af Robert Jacobsen. Kirken er udsmykket med glasmosaikker af kunstneren Peter Brandes. Præst Tina Skov Løbner vil guide os rundt i kirken. Herefter går turen tilbage til Ebeltoft.

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementEN-DAGS BUSTUR DJURSLAND RUNDT

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk