DANMARK – FOLKET OG DEMOKRATIET

Dato/klokkeslæt

19/09/2022
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1222
Datoer: To mandage: 19/9, 26/9
Pris:
2 forelæsninger: 175 kr.
1 forelæsning:     100 kr.
Oplys dato ifm. tilmelding ved valg af en enkelt forelæsning
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Mona Thomassen, tlf. 6178 2697
Undervisere: Forskellige emner – forskellige undervisere


I disse to foredrag bliver der i den grad sat fokus på, hvordan vi gennem de sidste godt 150 år har udviklet det samfund, vi lever i nu. Hvad er myte, og hvad er virkelighed? Er der nogle specielle danske værdier – og hvorfra kommer de så?MYTEN OM DET DANSKE DEMOKRATIS RØDDER

Dato: Mandag 19/9
Underviser: Bertel Nygaard, lektor i historie ved Aarhus Universitet

Vi bryster os ofte af, at demokratiet har lange traditioner i Danmark. Men ser man nærmere efter, dukker en mere kompleks historie op.

I mange århundreder var demokratiets principper så godt som utænkelige, og med den franske revolution fra 1789 og frem blev demokrati til et skældsord. Den første grundlov fra 1849 gav stemmeret til dele af den jævne befolkning, men det store flertal var stadig udelukket. 66 år senere fik kvinder og fattige mænd stemmeret, og i 1953 afskaffede man Landstinget, der i mere end 100 år havde dannet modvægt mod skiftende folketingsflertal.

Men stadig står der ikke et ord om demokrati i grundloven, og i mange henseender gradbøjer vi stadig demokratiets gamle principper.


 

KAMPEN OM DANSKERNES SJÆLE – DANSKE VÆRDIER OG DE FOLKELIGE BEVÆGELSER

Dato: Mandag 26/9
Underviser: Uffe Østergaard, professor emeritus i historie, Copenhagen Business School

Anne Ancher: Missionsmøde ved Fyrbakken på Skagen (1903)

Hvorfra kommer de danske værdier, der kom så klart til udtryk i den nationale sammenhængskraft under coronapandemien? Det vil Uffe Østergaard give et svar på i sit foredrag, hvor han især vil pege på folkelige bevægelser i 1800-tallet og velfærdsstaten, hvor princippet bliver formuleret med en alderspension til alle i 1891.

Skabelsen af den fællesskabsfølelse, der gør velfærdsstaten muligt, stammer fra de folkelige bevægelser i 1800-tallet – især grundtvigianismen, Indre Mission, højskolerne, andelsbevægelsen, afholdsbevægelsen, socialdemokratiet og kvindebevægelsen. Konkurrencen mellem de politiske og religiøse bevægelser kan uden overdrivelse kaldes en ”kamp om sjælene”. Men herigennem forankres de danske værdier i befolkningen i en sådan grad, at man kan tale om en mentalitet – og ikke kun en politisk kultur. Det har dog ikke været modsætningsløst, hvilket foredraget også vil vise.

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementDANMARK – FOLKET OG DEMOKRATIET

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk