BUSTUR TIL MIDTJYLLAND

Dato/klokkeslæt

31/05/2023
Hele dagen


Holdnummer: 1250
Datoer: Onsdag 31/5 – torsdag 1/6
Tilmelding: Senest 5/3 (efter ”først til mølle”-princippet)
Begrænset deltagerantal: Maks. 50 deltagere
Afgang Ebeltoft onsdag: v/ Fregatten kl. 7.00
Afgang Rønde onsdag: v/rutebilstationen / apoteket kl. 7.20
Hjemkomst torsdag: Ca. mellem kl. 18.30 og kl. 19.00
Pris: 2.075 kr. pr. person i delt dobbeltværelse
Prisen er vejledende. Der kan evt. komme en mindre justering.
Busturens pris indeholder:
Buskørsel, overnatning på Hotel Vildbjerg, guider og entreer.
Onsdag: Formiddagskaffe med rundstykke, frokost m/1 øl/vin/vand, eftermiddagskaffe, middag på Hotel Vildbjerg. Drikkevarer onsdag aften for egen regning.
Torsdag: Morgenmad, frokost m/1 øl/vin/vand, eftermiddagskaffe.
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Mona Thomassen, tlf. 6178 2697, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Ret til ændringer forbeholdes


KULTUR, KUNST OG KIRKER PÅ DEN JYSKE HEDE

På denne to-dags bustur kører vi i kreds rundt om Herning og besøger en perlerække af seværdigheder – fra en brunkulslejr til en klosterkirke, med mange andre spændende oplevelser undervejs.

Brydning af brunkul. Foto: Søby Brunkulsmuseum

Onsdag:

Vi starter grytidligt kl. 7 fra Ebeltoft. Efter en kaffepause ankommer vi kl. ca. 10 til Søby Brunkulsmuseum syd for Herning, hvor vi får en guidet tur. Museet, der åbnede i 1977, orienterer om perioden med gravning af brunkul fra 1940-70. Det sker bl.a. i form af fotos, genstande og værktøj fra perioden, sammen med autentiske arbejderhjem og andre bygninger. Brunkulslejerne leverede brændsel over hele landet og var Danmarks farligste arbejdsplads, med på et tidspunkt op til 2000 arbejdere. Da produktionen sluttede i 1970, standsede også pumpning af vand, og der opstod søer og et goldt landskab med op til 30 meter høje skråninger af opgravet sand – de såkaldte tipper. I dag ligger området som et fantastisk naturområde.

Vi kører vestpå til Videbæk, hvor vi spiser frokost, før vi besøger kirken, der er fra 1914. I forbindelse med kirkens udvidelse i 2010 fik den en altertavle fremstillet af ætset kobber og ætset messing udført af billedhugger Erland Knudssøn.

Arne Haugen Sørensen Museum

I Videbæk besøger vi også Vestjyllands Kunstpavillon, der blev udvidet i 2017 med en bygning, der rummer et museum for Arne Haugen Sørensen. Her får vi en rundvisning. Efter en kaffepause går vi en tur i Videbæk by for at se på nogle af de mange kunstværker, der er opstillet rundt omkring.

Dagen slutter i Vildbjerg, hvor vi spiser aftensmad og overnatter på Hotel Vildbjerg.

 

 

 

Kongenshus mindepark

Torsdag:

Efter morgenmad kører vi mod nordøst til Kongenshus Mindepark, der er en mindepark for opdyrkerne af heden i Jylland. Heden på Kongenshus er en del af den store Alhede, som oprindeligt var kongelig vildtbane. I 1723 indledtes forsøgene på at forvandle heden til frugtbar landbrugsjord. I 1942 opkøbte Hedeselskabet det ca. 1200 ha store område med uopdyrket hede, som i dag udgør mindeparken. Den er kendt for den ca. 1 km lange slugt ”Mindedalen” med dens mange sten.

Vi tilbringer en time i Mindeparken inden vi kører videre til Frederiks, hvor vi besøger kirken. Byen opstod da regeringen under Frederik 5. hentede kolonister fra Tyskland til egnen for at dyrke jorden (de såkaldte ”kartoffeltyskere”). Men i 1768 var der kun 49 familier tilbage i de to byer Frederikshede (nu Havredal) og Frederikshøj (nu Grønhøj). Midt mellem de to bebyggelser blev Frederiks Kirke opført i 1766 uden tårn og hvælvinger. Ved kirken står en mindesten for de familier, der drog til Alheden, samt Ole Herolds skulptur ”Kartoffelpigen”.

En gammel kartoffeltyskerlade fra 1760 er genopført i laden på den fredede kongeligt privilegerede Grønhøj Kro fra 1848, hvor vi indtager frokost og besøger kroens museer: Under maden fortæller kromanden om egnens og slægtens historie og spiller et par fællessange!

Høj Stene. Foto: Moesgaard Museum

Vi kører videre østpå til Kongensbro og traver langs Gudenåen til Høj Stene og tilbage igen, hvorefter vi bliver styrket af kaffe og kage. Høj Stene er en skibssætning, der er blevet genfundet og rekonstrueret af arkæologer fra Moesgaard Museum. Den er et af Nordeuropas største gravmonumenter fra jernalderen. Den består af 2-4 meter høje sten placeret i en 80 meter lang spidsoval formation.

Ikke langt herfra, ved Gudenåens østbred, ligger Tvillum Kirke, der er den sidste del af et firefløjet Augustinerkloster. Kirken er opført i første del af 1200-tallet og den indre og ydre fremtræden er bestemt af overgangstiden mellem romansk og gotisk byggemåde. Kirken har en pragtfuld fløjaltertavle og desuden en gotisk døbefont og nogle kalkmalerier.

Hermed har vi afsluttet vores rundtur omkring Herning og kører tilbage til Djursland.

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementBUSTUR TIL MIDTJYLLAND

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk