ARKTIS OG NORDATLANTEN

Dato/klokkeslæt

23/10/2023
19:00 - 21:00

Sted
AKTIVITETSHUSET, FESTPLADSEN, Nørrealle 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1300
Datoer: 2 mandage tilbage: 23/10, 6/11
Pris:
2 forelæsninger: 250 kr.     1 forelæsning: 125 kr.
Oplys dato(er) ifm. tilmelding ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Hans Jesper Højlund, tlf. 5187 1580, og Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923
Undervisere: Hver gang – nyt emne – ny forelæser


På baggrund af ændringerne i den geopolitiske situation er der nu øget fokus på Arktis og Nordatlanten, hvor Rigsfællesskabet også spiller en rolle. I tre foredrag vil vi først komme nærmere ind på Grønlands militær betydning i et historisk lys og derefter se på det igangværende stormagtsspil i Arktis og hvilke konsekvenser det har for Grønland. Til sidst ser vi på Færøernes ny geopolitisk betydning.


 

KRIGSFÆLLESSKABET. GRØNLANDS MILITÆR BETYDNING I ARKTIS I EN HISTORISK BELYSNING

Thulebasen

Dato: Mandag 11/9
Underviser: Rasmus Dahlberg, lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet

Hvad er baggrunden for Grønlands militære betydning? Foredraget giver en historisk forklaring på den store rigsdels geostrategiske placering, som siden udbruddet af 2. Verdenskrig har tiltrukket sig skiftende stormagters interesser – fra kampen om vejrstationerne med nazisterne over Den Kolde Krigs terrorbalance, hvor Thulebasen i Nordvestgrønland spillede en væsentlig rolle, til de seneste årtiers klimaforandringer, som atter har skabt militær aktivitet i Arktis.


 

GRØNLAND OG RIGSFÆLLESSKABET I MIDTEN AF STORMAGTSSPILLET I ARKTIS

Fregatten Niels Juul Grønland 2020. Foto: Iben Valery

Dato: Mandag 23/10
Underviser: Camilla Tenna Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet

Hvilken betydning får krigen i Ukraine for Arktis? Og hvilke muligheder og udfordringer skaber stormagternes stigende interesse og tilstedeværelse i Arktis og den tiltagende konflikt mellem stormagterne for Grønland og Rigsfællesskabet? Det er nogle af de aktuelle spørgsmål og emner, som foredraget vil tage op med udgangspunkt i en grundig introduktion til arktisk politik og sikkerhedspolitik.

Camilla T. N. Sørensen er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet og beskæftiger sig med stormagtspolitik med særligt fokus på Arktis, Kina og Østasien. I 2021 var hun medforfatter på bogen “Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten”.


 

FÆRØERNES GEOPOLITISKE ROLLE PÅ KANTEN AF ARKTIS

Radarstationen Færøerne

Dato: Mandag 6/11
Underviser: Petra Mathilde Jørs, cand.scient.pol, Københavns Universitet

Færøerne ligger placeret i GIUK-strædet ved indsejlingen til det arktiske hav på linjen mellem Grønland, Island og Storbritannien. Færøerne har derfor stor geostrategisk betydning.

Siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar 2022 har meget ændret sig. Færøerne er blevet centrum for sikkerhedspolitiske spørgsmål, ikke mindst pga. landets sanktionspolitiske linje og fiskeriaftale med Rusland, der har skabt stor debat. Men hvor står Færøerne nu, hvor de skal til at finde sig selv i en ny rolle som geopolitisk aktør i Nordatlanten? Hvordan navigerer Færøerne i sikkerheds- og udenrigspolitiske spørgsmål inden for rammerne af Rigsfællesskabet?

Petra Mathilde Jørs vil aflægge en situationsrapport, der tager højde for, at der jo nok vil ske en hel del før foredragsaftenen i november.

 

 


Reservering og tilmelding


 


Du er her: ForsideArrangementARKTIS OG NORDATLANTEN

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk