ARKÆOLOGI – NYT OM FORTIDEN

Dato/klokkeslæt

20/09/2018 - 25/10/2018
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1219
Datoer: 3 torsdage 20/9, 4/10, 25/10
Pris: 100 kr. pr. forelæsning ved min. 2 forelæsninger eller 125 kr. for en enkelt forelæsning. Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


Arkæologien har i de senere år igen og igen givet os ny og undertiden overraskende ny viden om vores fortid – og i flere tilfælde fra fund i vores nærområde. I foråret 2018 inviterede vi derfor til tre spændende foredrag med tre meget vidende arkæologer. Her til efteråret 2018 vil vi så fortsætte denne foredragsrække med tre foredrag om fund fra jernalder, vikingetid og tidlig middelalder med tre arkæologer, der også har nysgerrighed og kapacitet til at formidle deres viden.


KRIGERNES ENDELIGT I ALKEN ENGE

Dato: Torsdag 20/9
Underviser: Museumsinspektør Ejvind Hertz, Museum Skanderborg

Alken Enge – udgravning

Fund af menneskeknogler i Alken Enge har længe skabt stor undren. Hvad er der egentlig sket her, og hvor kommer knoglerne fra? Lidt af sløret blev løftet, da arkæologen Harald Andersen foretog arkæologiske undersøgelser fra 1957 til 1960, men først med de sonderende undersøgelser i 2008-09 blev det klart, at der i fundmaterialet vil være store muligheder for at belyse et helt hændelsesforløb fra kamp til ofring.

Med et samarbejde mellem Museum Skanderborg og Aarhus Universitets afdeling for Forhistorisk Arkæologi lykkedes det i 2011, at få bevilget 1,5 millioner kr. fra Carlsbergfondet til et videre forskningsprojekt: Hær og efterkrigsritual i jernalder – de dræbte krigere i offermosen Alken Enge i Illerup Ådal. De efterfølgende udgravninger i somrene 2012 til 2014 bekræftede, at vi her har fat i et arkæologisk offersted med rester af flere hundrede slagne krigere.

I dele af engene ligger der spredt ud over den gamle søbund menneskeknogler i større og mindre koncentrationer. Hvad der er sket her i tiden omkring Kristi fødsel vil arkæolog Ejvind Hertz fra Museum Skanderborg fortælle om denne aften. Udgravningen fortæller også nyt om jernaldermennesket, samfundsstruktur og hierarki og giver en spændende indfaldsvinkel på de samtidige nordeuropæiske magtkampe mellem romere og germanere.


FÆSTEDSKATTEN

Dato: Torsdag 4/10
Underviser: Museumsleder, ph.d. Bo Ejstrud, Museet på Sønderskov

Pragtspænde fra Fæsted. Foto: Sønderskov Museum

Det er ikke ofte, at nyheder om dansk arkæologi går verden rundt. Men det var, hvad der skete, da den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid dukkede op ved Fæsted i Sønderjylland. De første fund blev gjort af detektoramatører og herefter blev skatten udgravet af arkæologer fra Sønderskov Museum.

I alt blev der fundet godt 1,4 kg guldsmykker i fineste udførelse. Dermed blev der etableret et nyt og spændende punkt i vikingetidens magtgeografi.

I dette foredrag fortæller museumsleder Bo Ejstrud historien om fundet, dets baggrund, og ikke mindst om at gøre sit livs fund.


VIKINGEN FRA FREGERSLEV

Dato: Torsdag 25/10
Underviser: Museumsinspektør Merethe Schiffer Bagge, Museum Skanderbog

En ryttergrav fra omkring år 950 blev i foråret 2017 udgravet ved Hørning nær Skanderborg. I den 375×250 cm store kammergrav blev der fundet utallige beslag fra sele-, sadel- og hovedtøjet til vikingens hest. Hovedtøjet var beklædt med forgyldte bronzebeslag, mens seletøjet bestod af mindst 700 små pyntebeslag og spænder i en tin/bly-legering beklædt med sølv. Også hesten var ofret og begravet sammen med rytteren. I graven blev der også fundet et bundt med 22 pile som lå i et kogger.

Kammergraven har været konstrueret med et sadeltag og har haft en central langsgående planke, som har adskilt den nordlige og sydlige del.

Gravens inventar og størrelse viser med al tydelighed, at der er tale om en højtstående person i ’jarl’-klassen, som har været blandt rigets mægtigste.

Selvom graven nu er udgravet, venter der stadig et større opklaringsarbejde forude. Det gælder f.eks. de mange jordblokke, der indeholder metalgenstande, som omhyggeligt skal fremdrages. Samtidig arbejdes der med de naturvidenskabelige analyser, som forhåbentlig kan fortælle om de mikroskopiske levn i graven.

Foredraget vil omhandle fundet af ryttergraven samt de foreløbige konklusioner og nye iagttagelser.


 


Reservering og tilmelding


 


Dato/klokkeslæt

20/09/2018 - 25/10/2018
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1219
Datoer: 3 torsdage 20/9, 4/10, 25/10
Pris: 100 kr. pr. forelæsning ved min. 2 forelæsninger eller 125 kr. for en enkelt forelæsning. Oplys holdnummer samt dato(er) ifm. betaling ved valg af enkelte forelæsninger
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


Arkæologien har i de senere år igen og igen givet os ny og undertiden overraskende ny viden om vores fortid – og i flere tilfælde fra fund i vores nærområde. I foråret 2018 inviterede vi derfor til tre spændende foredrag med tre meget vidende arkæologer. Her til efteråret 2018 vil vi så fortsætte denne foredragsrække med tre foredrag om fund fra jernalder, vikingetid og tidlig middelalder med tre arkæologer, der også har nysgerrighed og kapacitet til at formidle deres viden.


KRIGERNES ENDELIGT I ALKEN ENGE

Dato: Torsdag 20/9
Underviser: Museumsinspektør Ejvind Hertz, Museum Skanderborg

Alken Enge – udgravning

Fund af menneskeknogler i Alken Enge har længe skabt stor undren. Hvad er der egentlig sket her, og hvor kommer knoglerne fra? Lidt af sløret blev løftet, da arkæologen Harald Andersen foretog arkæologiske undersøgelser fra 1957 til 1960, men først med de sonderende undersøgelser i 2008-09 blev det klart, at der i fundmaterialet vil være store muligheder for at belyse et helt hændelsesforløb fra kamp til ofring.

Med et samarbejde mellem Museum Skanderborg og Aarhus Universitets afdeling for Forhistorisk Arkæologi lykkedes det i 2011, at få bevilget 1,5 millioner kr. fra Carlsbergfondet til et videre forskningsprojekt: Hær og efterkrigsritual i jernalder – de dræbte krigere i offermosen Alken Enge i Illerup Ådal. De efterfølgende udgravninger i somrene 2012 til 2014 bekræftede, at vi her har fat i et arkæologisk offersted med rester af flere hundrede slagne krigere.

I dele af engene ligger der spredt ud over den gamle søbund menneskeknogler i større og mindre koncentrationer. Hvad der er sket her i tiden omkring Kristi fødsel vil arkæolog Ejvind Hertz fra Museum Skanderborg fortælle om denne aften. Udgravningen fortæller også nyt om jernaldermennesket, samfundsstruktur og hierarki og giver en spændende indfaldsvinkel på de samtidige nordeuropæiske magtkampe mellem romere og germanere.


FÆSTEDSKATTEN

Dato: Torsdag 4/10
Underviser: Museumsleder, ph.d. Bo Ejstrud, Museet på Sønderskov

Pragtspænde fra Fæsted. Foto: Sønderskov Museum

Det er ikke ofte, at nyheder om dansk arkæologi går verden rundt. Men det var, hvad der skete, da den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid dukkede op ved Fæsted i Sønderjylland. De første fund blev gjort af detektoramatører og herefter blev skatten udgravet af arkæologer fra Sønderskov Museum.

I alt blev der fundet godt 1,4 kg guldsmykker i fineste udførelse. Dermed blev der etableret et nyt og spændende punkt i vikingetidens magtgeografi.

I dette foredrag fortæller museumsleder Bo Ejstrud historien om fundet, dets baggrund, og ikke mindst om at gøre sit livs fund.


VIKINGEN FRA FREGERSLEV

Dato: Torsdag 25/10
Underviser: Museumsinspektør Merethe Schiffer Bagge, Museum Skanderbog

En ryttergrav fra omkring år 950 blev i foråret 2017 udgravet ved Hørning nær Skanderborg. I den 375×250 cm store kammergrav blev der fundet utallige beslag fra sele-, sadel- og hovedtøjet til vikingens hest. Hovedtøjet var beklædt med forgyldte bronzebeslag, mens seletøjet bestod af mindst 700 små pyntebeslag og spænder i en tin/bly-legering beklædt med sølv. Også hesten var ofret og begravet sammen med rytteren. I graven blev der også fundet et bundt med 22 pile som lå i et kogger.

Kammergraven har været konstrueret med et sadeltag og har haft en central langsgående planke, som har adskilt den nordlige og sydlige del.

Gravens inventar og størrelse viser med al tydelighed, at der er tale om en højtstående person i ’jarl’-klassen, som har været blandt rigets mægtigste.

Selvom graven nu er udgravet, venter der stadig et større opklaringsarbejde forude. Det gælder f.eks. de mange jordblokke, der indeholder metalgenstande, som omhyggeligt skal fremdrages. Samtidig arbejdes der med de naturvidenskabelige analyser, som forhåbentlig kan fortælle om de mikroskopiske levn i graven.

Foredraget vil omhandle fundet af ryttergraven samt de foreløbige konklusioner og nye iagttagelser.


 


Reservering og tilmelding


Du er her: ForsideEventARKÆOLOGI – NYT OM FORTIDEN

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk