SENIOR-AKADEMI – BORNHOLM

Dato/klokkeslæt

22/02/2018
10:00 - 12:15

Sted
Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, Ebeltoft


Holdnummer: 1105
Dato: 4 torsdage: 22/2, 8/3, 22/3, 5/4
Tid: 10.00-12.00 (mødetid senest kl. 9.50)
Pris: 600 kr.
Pris: 150 kr. for et enkelt foredrag ─ angiv dato
Begrænset deltagerantal (se under tilmelding): Max 40 deltagere
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Birthe Damgård Nielsen,
tlf. 2947 6833
Undervisere: Hver torsdag – nyt emne – ny foredragsholder


INDLEDNING: BORNHOLM – EN Ø MED TRADITION FOR KUNSTHÅNDVÆRK

Dato: Torsdag 25/1
Underviser: Cand.mag i kunsthistorie, museumsdirektør Dan Mølgaard

Pernille Bülow, Klar sky, guld og messing

Siden grundlæggelsen af Hjorths Fabrik i 1859 har Bornholm været et af landets absolutte centre for kunst og kunsthåndværk. Foredraget fortæller dig hvorfor og hvordan!

Men vi tager afsæt i Glasmuseet Ebeltofts aktuelle udstilling med bornholmske Pernille Bülow og kaster lige et blik på museets øvrige udstillinger.


BORNHOLMS NATUR OG GEOLOGI

Dato: Torsdag 8/2
Underviser: Højskolelærer Jesper Lindstrøm Larsen

Ekkodalen

Foredraget tager udgangspunkt i Bornholms særegne undergrund. Bornholm er det eneste sted i Danmark med synlig klippegrund. Det ved de fleste danskere. Der er dog en række andre geologiske fænomener, der er mindst lige så spændende som klipper, men som ikke “serverer sig selv”. At disse forekomster af f.eks. sandsten af forskellig art og af 400 millioner år gamle skiferforekomster er endt med at blive præsenteret lige præcis på Bornholm, er der en relativt lang og spændende forhistorie i.

Denne geologiske rejse vil Jesper Lindstrøm Larsen være guide for ved at tage udgangspunkt i den unge klodes kontinentalvandringer og skiftende klimaforekomster ved de områder, der nu er endt med at blive Bornholm. Undervejs kommer vi til at stifte bekendtskab med en række uddøde dyrearter som trilobitter og graptolitter, men også med flere dinosauertyper, som der i disse tider findes flere og flere spor af på øen.

Øens beliggenhed giver den et særligt klima, og dens undergrund og geologi, som er unik i Danmark, gør topografien og plantevæksten enestående. Det giver grobund for en anderledes natur. Derfor er Bornholms dyre- og planteliv meget varieret. Dertil kommer den fantastiske beliggenhed i Østersøen, hvor øen bliver brugt som rasteplads for mange trækkende fugle og insekter.


BORNHOLMS HISTORIE

Dato: Torsdag 22/2
Underviser: Cand.mag. Niels Geckler

Bornholms bombardement

I dette foredrag skal vi se på Bornholms spændende historie gennem nogle centrale nedslagspunkter fra de sidste 1000 år – fra kirken og kongernes kamp over svenskekrigene til perioden i det 20. århundrede med Bornholms særlige historie under besættelsen, bombardementet i maj 1945, tiden med russerne 1945-1946 og under den kolde krig.

Beliggenheden midt i Østersøen, der en stor del af perioden har været et økonomisk og militærstrategisk nøgleområde, har spillet afgørende ind, og danmarkshistoriske begivenheder og udviklingstendenser har haft et særligt tvist på Bornholm – ikke mindst efter tabet af Skånelandene i 1658 og øens deraf isolerede stilling.


BORNHOLMERMALERNE OG MALERNE PÅ BORNHOLM

Dato: Torsdag 8/3
Underviser: Lars Kærulf Møller, Museumsdirektør, Bornholms Kunstmuseum

Edvard Weie, Skovvej, Christiansø

Den bornholmske kunsthistorie trækker linjer fra guldalderen frem til i dag. På en lystvandring i kunsten møder vi de kunstnere, der gennem tiden har valgt Bornholm som motiv eller base. Fra C.W. Eckersberg, der sejlede forbi i 1833 til Inge Lise Westman, der i dag maler store episke naturskildringer med afsæt i øens natur.

Bornholmermalerne er dog især kendt som et begreb, der er sammenfaldende med det moderne gennembrud i Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede. Bornholmeren Kristian Zahrtmann var en afgørende faktor, ikke på grund af hans egen maleri, der især koncentrerede sig om historiske skildringer af Leonora Christina og om den lille italienske bjergby Civita d`Antino, men på grund af hans lærergerning, hvor han var vejleder og mentor for hele den unge generation med bl.a. Karl Isakson, Edvard Weie, Olaf Rude som nogle af hovedpersonerne. I to årtier gjorde denne generation Bornholm og især Christiansø til centrum for dansk og nordisk kunst og satte sig spor, der har betydning helt frem til i dag. Også outsideren, og den eneste indfødte bornholmer, Oluf Høst, havde sin umistelige base på Bornholm og gav med sit maleri helt nye indgangsvinkler til en forståelse af det særligt bornholmske.

Det smukke Bornholms Kunstmuseum er hovedmuseum for disse kunstnere. Foredragsholderen Lars Kærulf Møller har i 30 år været leder for institutionen og kender hvert et billede. Han elsker at dele sin viden og krydrer sin kunsthistoriske gennemgang med anekdoter om kunstnerne og med egne oplevelser fra et helt liv med kunst.

Dette foredrag afholdes også onsdag aften 7/3 i Sognegården


BORNHOLMS LITTERATUR: AT REDDE MARTIN ANDERSEN NEXØ UD AF KOMMUNISMENS KLØER

Dato: Torsdag 22/3
Underviser: Cand.mag., højskolelærer Frank Egholm Andersen

At læse Martin Andersen Nexø i dag skal ikke alene ske, fordi hans værker er indlemmet i kulturkanonen. Der skal mere til. Nexøs person- og miljøskildringer kan alene sørge for, at Nexøs tekster står distancen – at de også læses af de opvoksende generationer.

Men det er heller ikke nok. Der skal åbnes for nogle postkommunistiske læsninger af Nexøs værker, hvor de befries fra de kommunistiske gevandter, som han selv var den første til at kaste som et slør over teksterne. Han skal ikke alene hyldes som den store proletarforfatter, han er. Nexø skal hyldes, fordi han har leveret et af de betydeligste danske forfatterskaber overhovedet.


OLUF HØST – JEG BLEV VÆK I MIG SELV

Dato: Torsdag 5/4
Underviser: Mag.art. Jens Henrik Sandberg

Oluf Høst, Nyfalden sne

Jens Henrik Sandberg kender mere end de fleste til kunstneren Oluf Høst: Kunsten, familien, atelieret, haven, Gudhjem og Bornholm.
 Han fortæller historien på basis af 1500 dagbøger, der har været utilgængelige, men nu giver os informationerne direkte fra kilden.

Der bliver i foredraget fokuseret på Oluf Høsts stormfulde ægteskab med Hedvig Wiedemann – og deres to sønner, Ole og Niels. Ole skulle blive kunstner som sin far, men hans fascination af nazismen endte tragisk med hans død på østfronten i 1943.

Det samme foredrag afholdes onsdag aften 4/4 på Sognegården

 


Reservering og tilmelding


 


Dato/klokkeslæt

22/02/2018
10:00 - 12:15

Sted
Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, Ebeltoft


Holdnummer: 1105
Dato: 4 torsdage: 22/2, 8/3, 22/3, 5/4
Tid: 10.00-12.00 (mødetid senest kl. 9.50)
Pris: 600 kr.
Pris: 150 kr. for et enkelt foredrag ─ angiv dato
Begrænset deltagerantal (se under tilmelding): Max 40 deltagere
Kontaktpersoner: (ikke for tilmelding) Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Birthe Damgård Nielsen,
tlf. 2947 6833
Undervisere: Hver torsdag – nyt emne – ny foredragsholder


INDLEDNING: BORNHOLM – EN Ø MED TRADITION FOR KUNSTHÅNDVÆRK

Dato: Torsdag 25/1
Underviser: Cand.mag i kunsthistorie, museumsdirektør Dan Mølgaard

Pernille Bülow, Klar sky, guld og messing

Siden grundlæggelsen af Hjorths Fabrik i 1859 har Bornholm været et af landets absolutte centre for kunst og kunsthåndværk. Foredraget fortæller dig hvorfor og hvordan!

Men vi tager afsæt i Glasmuseet Ebeltofts aktuelle udstilling med bornholmske Pernille Bülow og kaster lige et blik på museets øvrige udstillinger.


BORNHOLMS NATUR OG GEOLOGI

Dato: Torsdag 8/2
Underviser: Højskolelærer Jesper Lindstrøm Larsen

Ekkodalen

Foredraget tager udgangspunkt i Bornholms særegne undergrund. Bornholm er det eneste sted i Danmark med synlig klippegrund. Det ved de fleste danskere. Der er dog en række andre geologiske fænomener, der er mindst lige så spændende som klipper, men som ikke “serverer sig selv”. At disse forekomster af f.eks. sandsten af forskellig art og af 400 millioner år gamle skiferforekomster er endt med at blive præsenteret lige præcis på Bornholm, er der en relativt lang og spændende forhistorie i.

Denne geologiske rejse vil Jesper Lindstrøm Larsen være guide for ved at tage udgangspunkt i den unge klodes kontinentalvandringer og skiftende klimaforekomster ved de områder, der nu er endt med at blive Bornholm. Undervejs kommer vi til at stifte bekendtskab med en række uddøde dyrearter som trilobitter og graptolitter, men også med flere dinosauertyper, som der i disse tider findes flere og flere spor af på øen.

Øens beliggenhed giver den et særligt klima, og dens undergrund og geologi, som er unik i Danmark, gør topografien og plantevæksten enestående. Det giver grobund for en anderledes natur. Derfor er Bornholms dyre- og planteliv meget varieret. Dertil kommer den fantastiske beliggenhed i Østersøen, hvor øen bliver brugt som rasteplads for mange trækkende fugle og insekter.


BORNHOLMS HISTORIE

Dato: Torsdag 22/2
Underviser: Cand.mag. Niels Geckler

Bornholms bombardement

I dette foredrag skal vi se på Bornholms spændende historie gennem nogle centrale nedslagspunkter fra de sidste 1000 år – fra kirken og kongernes kamp over svenskekrigene til perioden i det 20. århundrede med Bornholms særlige historie under besættelsen, bombardementet i maj 1945, tiden med russerne 1945-1946 og under den kolde krig.

Beliggenheden midt i Østersøen, der en stor del af perioden har været et økonomisk og militærstrategisk nøgleområde, har spillet afgørende ind, og danmarkshistoriske begivenheder og udviklingstendenser har haft et særligt tvist på Bornholm – ikke mindst efter tabet af Skånelandene i 1658 og øens deraf isolerede stilling.


BORNHOLMERMALERNE OG MALERNE PÅ BORNHOLM

Dato: Torsdag 8/3
Underviser: Lars Kærulf Møller, Museumsdirektør, Bornholms Kunstmuseum

Edvard Weie, Skovvej, Christiansø

Den bornholmske kunsthistorie trækker linjer fra guldalderen frem til i dag. På en lystvandring i kunsten møder vi de kunstnere, der gennem tiden har valgt Bornholm som motiv eller base. Fra C.W. Eckersberg, der sejlede forbi i 1833 til Inge Lise Westman, der i dag maler store episke naturskildringer med afsæt i øens natur.

Bornholmermalerne er dog især kendt som et begreb, der er sammenfaldende med det moderne gennembrud i Danmark i begyndelsen af det 20. århundrede. Bornholmeren Kristian Zahrtmann var en afgørende faktor, ikke på grund af hans egen maleri, der især koncentrerede sig om historiske skildringer af Leonora Christina og om den lille italienske bjergby Civita d`Antino, men på grund af hans lærergerning, hvor han var vejleder og mentor for hele den unge generation med bl.a. Karl Isakson, Edvard Weie, Olaf Rude som nogle af hovedpersonerne. I to årtier gjorde denne generation Bornholm og især Christiansø til centrum for dansk og nordisk kunst og satte sig spor, der har betydning helt frem til i dag. Også outsideren, og den eneste indfødte bornholmer, Oluf Høst, havde sin umistelige base på Bornholm og gav med sit maleri helt nye indgangsvinkler til en forståelse af det særligt bornholmske.

Det smukke Bornholms Kunstmuseum er hovedmuseum for disse kunstnere. Foredragsholderen Lars Kærulf Møller har i 30 år været leder for institutionen og kender hvert et billede. Han elsker at dele sin viden og krydrer sin kunsthistoriske gennemgang med anekdoter om kunstnerne og med egne oplevelser fra et helt liv med kunst.

Dette foredrag afholdes også onsdag aften 7/3 i Sognegården


BORNHOLMS LITTERATUR: AT REDDE MARTIN ANDERSEN NEXØ UD AF KOMMUNISMENS KLØER

Dato: Torsdag 22/3
Underviser: Cand.mag., højskolelærer Frank Egholm Andersen

At læse Martin Andersen Nexø i dag skal ikke alene ske, fordi hans værker er indlemmet i kulturkanonen. Der skal mere til. Nexøs person- og miljøskildringer kan alene sørge for, at Nexøs tekster står distancen – at de også læses af de opvoksende generationer.

Men det er heller ikke nok. Der skal åbnes for nogle postkommunistiske læsninger af Nexøs værker, hvor de befries fra de kommunistiske gevandter, som han selv var den første til at kaste som et slør over teksterne. Han skal ikke alene hyldes som den store proletarforfatter, han er. Nexø skal hyldes, fordi han har leveret et af de betydeligste danske forfatterskaber overhovedet.


OLUF HØST – JEG BLEV VÆK I MIG SELV

Dato: Torsdag 5/4
Underviser: Mag.art. Jens Henrik Sandberg

Oluf Høst, Nyfalden sne

Jens Henrik Sandberg kender mere end de fleste til kunstneren Oluf Høst: Kunsten, familien, atelieret, haven, Gudhjem og Bornholm.
 Han fortæller historien på basis af 1500 dagbøger, der har været utilgængelige, men nu giver os informationerne direkte fra kilden.

Der bliver i foredraget fokuseret på Oluf Høsts stormfulde ægteskab med Hedvig Wiedemann – og deres to sønner, Ole og Niels. Ole skulle blive kunstner som sin far, men hans fascination af nazismen endte tragisk med hans død på østfronten i 1943.

Det samme foredrag afholdes onsdag aften 4/4 på Sognegården

 


Reservering og tilmelding


Du er her: ForsideEventSENIOR-AKADEMI – BORNHOLM

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk