NATIONALISME

Dato/klokkeslæt

23/04/2018
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1107
Datoer: Mandage: 23/4
Pris: 125 kr. enkeltvis – oplys dato ifm. betaling
Kontaktpersoner (ikke for tilmelding): Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160
Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


NATIONALISME, NATIONAL IDENTITET OG FORESTILLEDE FÆLLESSKABER

Dato: Mandag 12/3
Underviser: Mads Daugbjerg, lektor i antropologi, Aarhus Universitet

Dybbøl, 1864 (maleri af Vilhelm Rosenstand)

Forelæsningen vil sætte fokus på teorier om nationer, nationalisme og national identitet med omdrejningspunkt i to vigtige bøger, nemlig Benedict Andersons ”Imagined Communities” fra 1983 og hans forståelse af nationer som ”forestillede fællesskaber” samt Michael Billigs ”Banal Nationalism” fra 1995 om hverdagens ”banale” nationalisme.

De to hovedværker vil blive sat i sammenhæng med deres samtid og den øvrige nationalismeforskning, og forelæsningen vil inddrage konkrete eksempler på, hvordan nationer, tilhørsforhold og nationalisme kan forstås i dag, blandt andet med udgangspunkt i Mads Daugbjergs eget antropologiske arbejde om den historiske slagmark ved Dybbøl og betydningen af 1864-krigen.


EN REJSE I NATIONALISMENS EUROPA

Dato: Mandag 19/3
Underviser: Hjalte Tin, forfatter og ph.d. i europæisk historie

Et aktuelt personligt foredrag om Europa

Catalonien

På en rejse gennem Europa har forfatteren og globetrotteren Hjalte Tin opsøgt nationalistiske partier og deres vælgere, der hvor de står stærkest. Hvem er de, hvad vil de, og hvad betyder det for os?

Vi kommer omkring Finland, hvor De sande Finner har fået deres bedste valg til dato.

Vi er i Gørlitz, der mirakuløst undgik ødelæggelser under Anden Verdenskrig.  Byen er nu en af Alternative für Deutschlands højborge.

Vi besøger det ekstreme ungarske højreparti Jobbik, hvor de står stærkest.

Turen går til en grå Athen-forstad hos Gyldent Daggry, der opfatter situationen, som om de er i krig.

I Barcelona stemmes der for Cataloniens løsrivelse fra Spanien. Nationalisme finder her næring i en skarp modstilling mellem ”os og de andre”.

Endelig omfatter besøget også UKIP i England og Geert Wilders og hans hemmelighedsfulde enmandsparti i Holland.

Hjalte Tin er medlem af Eventyrenes Klub, er kendt for sine mange rejser, har ph.d. i historie og har senest kørt jorden rundt i elbil sammen med Nina Rasmussen.


NATIONALISME I EUROPA ANNO 2018

Dato: Mandag 23/4
Underviser: Uffe Østergaard, professor emeritus i historie, Copenhagen Business School

EU er præget af genopblussen af nationalisme som følge af krisen og det indre marked for arbejdskraft. Nationalisme er ganske vist ikke noget nyt i EU, men har reelt ledsaget den europæiske integration fra begyndelsen. Så meget at den britiske økonomiske historiker Alan Milward i 1992 ligefrem talte om “the European Rescue of the Nation State” i den gyldne periode fra 1957 til 1973, hvor samarbejdet bragte en umådelig fremgang for befolkningerne i Vesteuropa med sig.

I dag er det dog ikke kun nationalstatslig nationalisme, der er på fremmarch, men også nye regionale nationalbevægelser.

EU er på visse områder en føderation, blot en føderation, der er svag udadtil når det gælder fælles udenrigs- og forsvarspolitik, hvis vi sammenligner med USA. Men meget mere regulerende på de områder, der følger af det indre markeds frie bevægelighed af kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser.

Især arbejdskraftens frie bevægelighed er et revolutionært princip, som fortolkes aktivistisk af EU-domstolen i Luxembourg på visse områder. Til gengæld forvalter EU kun 1% af fællesskabets midler.

 


Reservering og tilmelding


 


Dato/klokkeslæt

23/04/2018
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1107
Datoer: Mandage: 23/4
Pris: 125 kr. enkeltvis – oplys dato ifm. betaling
Kontaktpersoner (ikke for tilmelding): Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Joy Klein, tlf. 8636 7160
Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


NATIONALISME, NATIONAL IDENTITET OG FORESTILLEDE FÆLLESSKABER

Dato: Mandag 12/3
Underviser: Mads Daugbjerg, lektor i antropologi, Aarhus Universitet

Dybbøl, 1864 (maleri af Vilhelm Rosenstand)

Forelæsningen vil sætte fokus på teorier om nationer, nationalisme og national identitet med omdrejningspunkt i to vigtige bøger, nemlig Benedict Andersons ”Imagined Communities” fra 1983 og hans forståelse af nationer som ”forestillede fællesskaber” samt Michael Billigs ”Banal Nationalism” fra 1995 om hverdagens ”banale” nationalisme.

De to hovedværker vil blive sat i sammenhæng med deres samtid og den øvrige nationalismeforskning, og forelæsningen vil inddrage konkrete eksempler på, hvordan nationer, tilhørsforhold og nationalisme kan forstås i dag, blandt andet med udgangspunkt i Mads Daugbjergs eget antropologiske arbejde om den historiske slagmark ved Dybbøl og betydningen af 1864-krigen.


EN REJSE I NATIONALISMENS EUROPA

Dato: Mandag 19/3
Underviser: Hjalte Tin, forfatter og ph.d. i europæisk historie

Et aktuelt personligt foredrag om Europa

Catalonien

På en rejse gennem Europa har forfatteren og globetrotteren Hjalte Tin opsøgt nationalistiske partier og deres vælgere, der hvor de står stærkest. Hvem er de, hvad vil de, og hvad betyder det for os?

Vi kommer omkring Finland, hvor De sande Finner har fået deres bedste valg til dato.

Vi er i Gørlitz, der mirakuløst undgik ødelæggelser under Anden Verdenskrig.  Byen er nu en af Alternative für Deutschlands højborge.

Vi besøger det ekstreme ungarske højreparti Jobbik, hvor de står stærkest.

Turen går til en grå Athen-forstad hos Gyldent Daggry, der opfatter situationen, som om de er i krig.

I Barcelona stemmes der for Cataloniens løsrivelse fra Spanien. Nationalisme finder her næring i en skarp modstilling mellem ”os og de andre”.

Endelig omfatter besøget også UKIP i England og Geert Wilders og hans hemmelighedsfulde enmandsparti i Holland.

Hjalte Tin er medlem af Eventyrenes Klub, er kendt for sine mange rejser, har ph.d. i historie og har senest kørt jorden rundt i elbil sammen med Nina Rasmussen.


NATIONALISME I EUROPA ANNO 2018

Dato: Mandag 23/4
Underviser: Uffe Østergaard, professor emeritus i historie, Copenhagen Business School

EU er præget af genopblussen af nationalisme som følge af krisen og det indre marked for arbejdskraft. Nationalisme er ganske vist ikke noget nyt i EU, men har reelt ledsaget den europæiske integration fra begyndelsen. Så meget at den britiske økonomiske historiker Alan Milward i 1992 ligefrem talte om “the European Rescue of the Nation State” i den gyldne periode fra 1957 til 1973, hvor samarbejdet bragte en umådelig fremgang for befolkningerne i Vesteuropa med sig.

I dag er det dog ikke kun nationalstatslig nationalisme, der er på fremmarch, men også nye regionale nationalbevægelser.

EU er på visse områder en føderation, blot en føderation, der er svag udadtil når det gælder fælles udenrigs- og forsvarspolitik, hvis vi sammenligner med USA. Men meget mere regulerende på de områder, der følger af det indre markeds frie bevægelighed af kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser.

Især arbejdskraftens frie bevægelighed er et revolutionært princip, som fortolkes aktivistisk af EU-domstolen i Luxembourg på visse områder. Til gengæld forvalter EU kun 1% af fællesskabets midler.

 


Reservering og tilmelding


Du er her: ForsideEventNATIONALISME

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk