ARKÆOLOGI – NYT OM FORTIDEN

Dato/klokkeslæt

03/05/2018
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1116
Datoer: Torsdag 3/5
Pris: 125 kr. enkeltvis – oplys dato ifm. betaling
Kontaktpersoner (ikke for tilmelding): Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


Arkæologien har i de senere år igen og igen givet os ny og undertiden overraskende viden om vores fortid ─ og i mange tilfælde fra vores lokalområde. Derfor vil vi her i foråret 2018 invitere til tre foredrag om nyt fra Ældre Stenalder, Yngre Stenalder og Bronzealderen med arkæologer, der har nysgerrighed og kapacitet til at formidle denne viden. I efteråret 2018 vil vi så fortsætte rækken med tre andre foredrag om jernalder, vikingetid og tidlig middelalder.


NYE FUND OG TOLKNINGER OM ÆLDRE STENALDER

Dato: Torsdag 1/3
Underviser: Seniorforsker Søren H. Andersen

Køkkenmødding, Mejlgaard, Norddjursland

Arkæologi er en dynamisk forskning, der er i konstant udvikling og ændring. Det gælder i særlig høj grad vort billede af ældre stenalder, hvor nye fund, metoder og tolkninger jævnligt er med til at omskrive forhistorien.

Med udgangspunkt i de seneste års nye fund fra Djursland og Mols giver foredraget en generel oversigt over de seneste års vigtigste fremskridt inden for udforskningen af ældre stenalder, f.eks. undervandsarkæologi, DNA-analyser og resultaterne af nye undersøgelser af vore køkkenmøddinger.

Foredraget kommer også ind på spørgsmålet om de første jægerfolks indvandring, datidens livsvilkår, befolknings- og samfundsudviklingen, erhvervsforhold, levealder, begravelsesskik, sundhedstilstand og udseende.

Diskussionerne – og nye synspunkter – om skiftet fra jæger-fisker til bonde vil blive berørt, og til slut vil der blive givet et par eksempler på god og dårlig formidling af vor viden om ældre stenalder.


OLDTIDENS VEJE OG TRANSPORTMIDLER

Dato: Torsdag 22/3
Underviser: Museumsinspektør, mag.art. Benita Clemmensen, Museum Østjylland

Kastbjerg Ådal

Kom og hør museumsinspektør Benita Clemmensen fortælle om, hvordan mennesket i oldtiden tog landet i besiddelse og etablerede trafikale netværk, som bandt de forhistoriske samfund sammen.

I Kastbjerg Ådal har arkæologer fra Museum Østjylland udgravet resterne af 11 veje og vad bygget af træ og sten. En af vejene er 4.600 år gammel og Skandinaviens ældste. Vejene vidner om trafik på stedet helt fra bondestenalderen og op til vikingetiden, ligesom de kan give arkæologerne ny viden om de forskellige vejtyper og -konstruktioner. I udgravningerne i de våde enge er der desuden fundet adskillige sjældne genstande af træ, blandt andet vogndele.

Med udgangspunkt i dette og andre østjyske fund vil Benita Clemmensen tage os med på rejse tilbage til oldtiden. Vi skal blandt andet på sejltur i en stammebåd på fjorden i jægerstenalderen, hoppe ombord i en oksekærre og køre på de bumpede træ- og stenveje samt stævne ud fra Helgenæs i et vikingeskib. Så der er lidt for enhver smag på programmet denne aften.


SOLHESTE OG HJULKORS – BILLEDER DER FORTÆLLER OM BRONZEALDERENS RELIGION

Dato: Torsdag 3/5
Underviser: Museumsinspektør ved Nationalmuseet Flemming Kaul

Hjulkorsstenen fra Bogensholm

I dette foredrag skal vi følge solens evige færd rundt og rundt, over himlens bue om dagen og gennem underverdenens mørke om natten. Bronzealderens rige billedverden afslører en fortælling om denne rejse, hvor solen bliver transporteret af solskibet og hjulpet af guddommelige heste, fisk og slanger.

I bronzealderens religion var solens bevægelse noget helt centralt. Solen måtte ikke stoppe i underverdenen. Netop hjulkorset, på samme tid både et solbillede og et hjul, var et symbol på og en bøn om solens bevægelse. Hjulkorset er særlig aktuelt, fordi et smukt eksemplar blev fundet ved Bogensholm Hovedgård nær Ebeltoft i 2016. Hjulkorsstenen fra Bogensholm er erklæret for danefæ.


Reservering og tilmelding


 


Dato/klokkeslæt

03/05/2018
19:00 - 21:00

Sted
Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft


Holdnummer: 1116
Datoer: Torsdag 3/5
Pris: 125 kr. enkeltvis – oplys dato ifm. betaling
Kontaktpersoner (ikke for tilmelding): Knud Thorgaard, tlf. 8634 1923, og Jette Hvidkjær, tlf. 2047 6346
Undervisere: Hver aften ─ nyt emne ─ ny forelæser


Arkæologien har i de senere år igen og igen givet os ny og undertiden overraskende viden om vores fortid ─ og i mange tilfælde fra vores lokalområde. Derfor vil vi her i foråret 2018 invitere til tre foredrag om nyt fra Ældre Stenalder, Yngre Stenalder og Bronzealderen med arkæologer, der har nysgerrighed og kapacitet til at formidle denne viden. I efteråret 2018 vil vi så fortsætte rækken med tre andre foredrag om jernalder, vikingetid og tidlig middelalder.


NYE FUND OG TOLKNINGER OM ÆLDRE STENALDER

Dato: Torsdag 1/3
Underviser: Seniorforsker Søren H. Andersen

Køkkenmødding, Mejlgaard, Norddjursland

Arkæologi er en dynamisk forskning, der er i konstant udvikling og ændring. Det gælder i særlig høj grad vort billede af ældre stenalder, hvor nye fund, metoder og tolkninger jævnligt er med til at omskrive forhistorien.

Med udgangspunkt i de seneste års nye fund fra Djursland og Mols giver foredraget en generel oversigt over de seneste års vigtigste fremskridt inden for udforskningen af ældre stenalder, f.eks. undervandsarkæologi, DNA-analyser og resultaterne af nye undersøgelser af vore køkkenmøddinger.

Foredraget kommer også ind på spørgsmålet om de første jægerfolks indvandring, datidens livsvilkår, befolknings- og samfundsudviklingen, erhvervsforhold, levealder, begravelsesskik, sundhedstilstand og udseende.

Diskussionerne – og nye synspunkter – om skiftet fra jæger-fisker til bonde vil blive berørt, og til slut vil der blive givet et par eksempler på god og dårlig formidling af vor viden om ældre stenalder.


OLDTIDENS VEJE OG TRANSPORTMIDLER

Dato: Torsdag 22/3
Underviser: Museumsinspektør, mag.art. Benita Clemmensen, Museum Østjylland

Kastbjerg Ådal

Kom og hør museumsinspektør Benita Clemmensen fortælle om, hvordan mennesket i oldtiden tog landet i besiddelse og etablerede trafikale netværk, som bandt de forhistoriske samfund sammen.

I Kastbjerg Ådal har arkæologer fra Museum Østjylland udgravet resterne af 11 veje og vad bygget af træ og sten. En af vejene er 4.600 år gammel og Skandinaviens ældste. Vejene vidner om trafik på stedet helt fra bondestenalderen og op til vikingetiden, ligesom de kan give arkæologerne ny viden om de forskellige vejtyper og -konstruktioner. I udgravningerne i de våde enge er der desuden fundet adskillige sjældne genstande af træ, blandt andet vogndele.

Med udgangspunkt i dette og andre østjyske fund vil Benita Clemmensen tage os med på rejse tilbage til oldtiden. Vi skal blandt andet på sejltur i en stammebåd på fjorden i jægerstenalderen, hoppe ombord i en oksekærre og køre på de bumpede træ- og stenveje samt stævne ud fra Helgenæs i et vikingeskib. Så der er lidt for enhver smag på programmet denne aften.


SOLHESTE OG HJULKORS – BILLEDER DER FORTÆLLER OM BRONZEALDERENS RELIGION

Dato: Torsdag 3/5
Underviser: Museumsinspektør ved Nationalmuseet Flemming Kaul

Hjulkorsstenen fra Bogensholm

I dette foredrag skal vi følge solens evige færd rundt og rundt, over himlens bue om dagen og gennem underverdenens mørke om natten. Bronzealderens rige billedverden afslører en fortælling om denne rejse, hvor solen bliver transporteret af solskibet og hjulpet af guddommelige heste, fisk og slanger.

I bronzealderens religion var solens bevægelse noget helt centralt. Solen måtte ikke stoppe i underverdenen. Netop hjulkorset, på samme tid både et solbillede og et hjul, var et symbol på og en bøn om solens bevægelse. Hjulkorset er særlig aktuelt, fordi et smukt eksemplar blev fundet ved Bogensholm Hovedgård nær Ebeltoft i 2016. Hjulkorsstenen fra Bogensholm er erklæret for danefæ.


Reservering og tilmelding


Du er her: ForsideEventARKÆOLOGI – NYT OM FORTIDEN

info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

www.syddjurs-folkeuniversitet.dk